Skip to main content
Blogi > Personalijuhtimine

Mida tööandjad personalijuhilt ootavad?

Mida tööandjad personalijuhilt ootavad?

Artikkel pakub väärtuslikku sissevaadet personalijuhtimise praegustesse ja tulevastesse suundumustesse, rõhutades personalijuhtide olulisust kui organisatsiooni edukuse võtmefiguure. See on kasulik lugemine nii praegustele kui ka tulevastele personalijuhtidele, aidates neil mõista oma rolli tähtsust ja arendada vajalikke oskusi edu saavutamiseks.

Personalijuhtimise tänapäev ja homne päev: Ootused ja osatähtsus

Tööjõuturul, kus töötajate heaolu ja ettevõtte kultuur on üha enam esiplaanil, on personalijuhtide roll olulisem kui kunagi varem. Tööandjad ootavad personalijuhtidelt mitte ainult strateegilist mõtlemist ja inimressursside (HR) protsesside haldust, vaid ka inimesekeskset lähenemist, mis edendab töökohal kaasatust ja produktiivsust.

Uuringud, sealhulgas BambooHR The State of Human Resources Leadership Report (2023), rõhutavad personalijuhi võimet mõista ja hinnata töötajate inimlikkust kui olulist tegurit, mis mõjutab positiivselt nii sise- kui ka kliendisuhteid. See inimkeskne lähenemine, ühendatuna laiapõhjalise hariduse ja mitmekesise töökogemusega, loob personalijuhi, kes mitte ainult ei sobitu olemasolevasse kultuuri, vaid aitab kaasa selle kujundamisele ja edendamisele.

Personalijuhi ametikoht on muutunud, kusjuures eelnevad kogemused ja sertifikaadid ei ole alati karjääriredeli tipu saavutamise eelduseks. Täna oodatakse personalijuhtidelt võimet juhtida ja motiveerida inimesi, väljendades selget visiooni ja strateegiat, mis toetab ettevõtte üldist äristrateegiat.

Sotsiaalmeedia, eriti LinkedIn, on saanud personalijuhtide jaoks asendamatuks platvormiks, mille kaudu nad saavad edendada oma organisatsiooni ja ehitada tugevat tööandja brändi. Need digitaalsed oskused, kombineerituna tõestatud suhtlemis- ja läbirääkimisvõimega, loovad tugeva aluse personalijuhi edukale karjäärile.

Miline võiks olla "ideaalne personalijuht"?

Ideaalne personalijuht on kõrgelt kvalifitseeritud professionaal, kes ühendab endas strateegilise mõtlemise, suurepärased suhtlemis- ja inimeste juhtimise oskused ning sügava mõistmise inimressursside valdkonna parimatest praktikatest.

Ta on võimeline looma ja säilitama positiivset töökultuuri, mis toetab ettevõtte eesmärke ja väärtusi, ja on osav meeskonna arendamisel ja motiveerimisel.

Lisaks peab ideaalne personalijuht olema kursis tööseadusandlusega, olema pädev kasutama HR tehnoloogiaid ja andmeanalüütikat, et juhtida ja mõõta inimkapitali mõju organisatsiooni tulemuslikkusele.

Lõpetuseks, personalijuhtide kandidaadid peaksid olema inimestele orienteeritud ja tulemustele suunatud, omama suurepäraseid aktiivse kuulamise, läbirääkimise ja esitlusoskusi ning olema pädevad ehitama ja haldama suhteid ettevõtte kõigil tasanditel.

Autor: Jaanus Sõrmus, Kandideeri