Skip to main content

Kasutuseeskirjad

 

 [Venta Publica oü]

See Privaatsuspoliitika puudutab andmeid, mida [Venta Publica oü] kogub ettevõtte veebisaidi [www.kandideeri.ee] ja seotud teenuste kaudu. [Venta Publica oü] austab Teie õigust privaatsusele ja annab enda parima Teie privaatsuse ja isikuandmete turvalisuse tagamiseks. Privaatsuspoliitika selgitab milliseid andmeid me Teie kohta koguda võime ja kuidas me neid kasutame.

 

Teenuseid kasutades nõustute ka selle Privaatsuspoliitikaga, annate nõusoleku allpool kirjeldatud andmete kogumiseks, kasutamiseks, avalikustamiseks ja muul viisil töötlemiseks.

Kui Te elate Euroopa Majanduspiirkonna riigis, on Teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks [Venta Publica oü], kelle peamine tegevuskoht on aadressil [Sepise 1, Tallinn 11415, Eesti].

 1. Teie kohta kogutavad andmed

Kui külastate meie veebisaiti, võime erinevatel viisidel koguda või küsida Teilt teatud andmeid, et [sisestage valikud, näiteks konto loomiseks, teenuste kasutamiseks]. Selline teave võib sisaldada järgmist: isikuandmed ehk igasugused andmed, mis võimaldavad Teie tuvastamist, nagu näiteks nimi, sünniaeg, ID-kood, e-posti aadress ja CV.

Teie poolt esitatud/saadetud andmed

[Nimekiri andmete tüüpidest, mida veebisait kasutajate kohta kogub, nagu näiteks]

 • kontaktandmed: nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber;
 • elukoha-aadress ja arveaadress, muu hulgas ka krediitkaardi ja makse andmed.

 Teenuste kasutamise käigus saadavad andmed 

 • Andmed kolmandatelt pooltelt 
 • Automaatselt kogutud andmed
 • Küpsised ja sarnased tehnoloogiad (näiteks Google Analytics)
 • Seadmed (näiteks IP-aadress)
 • Logid 
 • Asukoha andmed 
 • Online analüütika pakkujad (näiteks Google Analytics)
 • Reklaamitehnoloogia pakkujad 
 • Ära jälgi avalikustamine 
 1. Kuidas me Teie isikuandmeid kasutame

[Venta Publica oü] võib Teie isikuandmeid kasutada, et:

 • luua ja hallata registreerimisel, teenuste kasutamisel või ostmisel loodud kontot;
 • kinnitada Teie isikut ja juurdepääsu meie teenusele;
 • pakkuda Teile tehnilist- ja kliendituge;
 • Teiega suhelda ja hallata Teie teenuses osalemist;
 • hinnata ja parendada meie tooteid, teenuseid ja veebisaite;
 • pakkuda Teile veebisaidi külastamise ajal kohandatud kogemust;
 • osutada meie teenuseid;
 • tagada meie juriidiliste õiguste täitmine või õiguslikele nõuetele vastamine; 

[Venta Publica oü] võib teenuse kasutamise käigus saadud andmed, sealhulgas isikuandmed, ühendada teistest teenustest saadud andmetega.

Kui me soovime Teie isikuandmeid kasutada eesmärgiga, mida selles Privaatsuspoliitikas nimetatud ei ole, siis küsime Teie nõusolekut.

 1. Milline on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Nõusolek

Kui Te saate meilt turundusteateid või kui Te seote [Venta Publica oü] konto enda sotsiaalvõrgustiku kontoga, annate nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ja see on isikuandmete töötlemise aluseks. Teil on õigus nõusolek igal hetkel tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmisel lõpetame Teie isikuandmete töötlemise, kui see oli töötlemise ainus õiguslik alus.

Lepinguliste kohustuste täitmine

[Venta Publica oü] töötleb Teie isikuandmeid ka Teiega sõlmitud lepingute täitmiseks.

Õigustatud huvi

[Venta Publica oü] töötleb Teie andmeid ka enda õigustatud huvi korral, kui Teie andmekaitse alased õigused seda ei keela.

Meie õigustatud huvi tähendab muu hulgas järgmist:

 • meie teenuste turvalisuse ja terviklikkuse tagamine ning veebisaitide ja rakenduste tõhusas töös veendumine;
 • kaupade ja teenuste müümine meie klientidele;
 • klientide, töötajate ja teiste isikute kaitse ning nende turvalisuse, tervise ja heaolu säilitamine;
 • meie toodete ja teenuste tutvustamine, turustamine ja reklaamimine;
 • individuaalsetele klientidele kohandatud turundusteadete saatmine;
 • klientide käitumise, tegevuse, eelistuste ja vajaduste mõistmine;
 • olemasolevate toodete ja teenuste parendamine, uute toodete ja teenuste loomine;
 • klientide kontaktide, päringute, kaebuste ja vaidluste lahendamine; ja
 • klientide, kolleegide, osanike ja muude huvirühmade ees võetud kohustuste täitmine.

Töötlemine on õigusaktidega määratud kohustuse täitmiseks:

[Venta Publica oü] võib Teie isikuandmeid töödelda, et vastata õigusaktidega määratud ja regulatiivsetele kohustustele, muu hulgas kuritegevuse ennetamine, uurimine ja tuvastamine, pettuste või antisotsiaalse käitumise tuvastamine ja rikkujatele süüdistuse esitamine, sealhulgas koostöös õiguskaitseasutustega. Samuti võime Teie andmeid töödelda, et vastata rakendatavatele õigusaktidele või õiguslikult jõustatavale ametiasutuse nõudele.

 1. Teie õigused

Anname enda parima, et Teil oleks meie teenuste kasutamise ajal juurdepääs meie poolt töödeldavatele Teid puudutavatele isikuandmetele. Samuti on Teil õigus andmeid parandada, kustutada või paluda nende eemaldamist meie süsteemist. Erandiks on olukord, kui meil on õigustatud ärihuvist või õigusaktidest tulenevalt kohustus andmed säilitada.

Samuti on Teil täiendavaid õiguseid, muu hulgas õigus piirata enda isikuandmete kasutamist mõnel kindlal eesmärgil, õigus saada enda isikuandmetest koopia tavapärasel elektroonilisel kujul, õigus esitada vastuväiteid isikuandmete teatud töötlemisele, sealhulgas õigus loobuda turundusteadete saamisest. Samuti on Teil õigus paluda enda andmete üleviimist.

Kui soovite eelpool toodud õiguseid kasutada, võtke meiega ühendust all toodud kontaktandmetel. Teie privaatsuse ja turvalisuse tagamiseks rakendab meie andmekaitse/vastavuse meeskond kõiki mõistlikke meetmeid Teie isiku tuvastamiseks enne juurdepääsu andmist, paranduste tegemist või kustutamist.

 1. Juurdepääs isikuandmetele ja nende kustutamine

Kui loote konto ja logite sisse „Minu konto“ jaotisesse, on see kaitstud salasõnaga ja juurdepääsetav vaid Teile. „Minu konto“ jaotisesse sisse logides saate kontol hoitavaid andmeid ja teavet igal hetkel hallata. Salasõna salajas hoidmise eest vastutate Teie. Palun ärge jagage seda salasõna ühegi teise isikuga.

[Venta Publica oü] jätab endale õiguse eemaldada andmebaasidest igasugune teave, mis sisaldab meie hinnangul õigusvastast või ebasobivat sisu. Austame Teie poolt jaotises „Minu konto“ tehtud valikuid andmete jagamise ja nähtavuse kohta.

Samuti on Teil võimalus konto igal hetkel inaktiveerida, muuta profiil anonüümseks või keelata selle lisamine otsingutulemustesse. Inaktiveerimiseks avage jaotis „Minu konto“.

Kui soovite konto aga püsivalt kustutada, peate saatma e-kirja meie andmekaitseametnikule (vt all) ja lisama kirja pealkirjaks „Konto ja andmete püsiv kustutamine“. Palun ärge unustage ennast tuvastada.

 1. Kellega me Teie isikuandmeid jagame?

Me ei jaga Teie isikuandmeid [Venta Publica oü] väliste ettevõtete, organisatsioonide ja isikutega, kui ei ole täidetud vähemalt üks järgmistest nõuetest:

 • Teie nõusolek – jagame Teie isikuandmeid [Venta Publica oü] väliste ettevõtete, organisatsioonide või isikutega vaid Teie nõusolekul;
 • väline töötlemine – jagame Teie andmeid enda alltöövõtjatega, kes tegutsevad vastavalt meie juhistele, vastavalt meie Privaatsuspoliitikale ja muudele asjakohastele kaitsemeetmetele;
 • juriidilised põhjused – jagame Teie andmeid [Venta Publica oü] väliste ettevõtete, organisatsioonide või üksikisikutega, kui võime heas usus uskuda, et andmete juurdepääs, kasutamine, hoidmine või avalikustamine on arusaadavalt vajalik, et: 

[Venta Publica oü] võib Teie isikuandmeid jagada:

veebimajutuse teenuse pakkujatega, analüütika platvormidega ja e-posti teenuse osutajatega:

Smartjobboard – töökuulutuste keskkonna tarkvaraplatvorm,

Mailchimp – e-posti teenuse osutaja,

[lisage täiendavad esindajad ja kolmandad pooled, kellega veebisait isikuandmeid jagab].

 1. Andmete hoidmine ja rahvusvaheline edastamine

Reeglina hoitakse kõik Teie poolt meile andud isikuandmed meie turvalistes serverites Euroopa Majanduspiirkonnas.

Sellest hoolimata võib meie äritegevuse ülemaailmse iseloomu ja kasutatud tehnoloogiate tõttu olla vajalik Teie isikuandmete edastamine meie poolt heakskiidetud kolmanda poole pakkujatele alltöövõtjatele ja partneritele väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ja riikidesse, kus ei ole tagatud võrdväärsel tasemel andmekaitse. Sellistes olukordades rakendame tehnilisi- ja turvameetmeid, et takistada Teie isikuandmete kaotamist või lubamatut juurdepääsu, muu hulgas edastame alati minimaalses vajalikus ulatuses andmeid, muudame andmed võimalusel anonüümseks ja sõlmime õiguslikult siduvad lepingud mis tagavad selle, et kolmandad pooled töötlevad Teie isikuandmeid vastavalt sellele Privaatsuspoliitikale ja kaitsevad andmeid vastavalt Euroopas nõutud tasemele. Oluline on meeles pidada, et interneti kaudu edastatud andmete turvalisust ei saa kunagi garanteerida isegi kui me oleme andnud enda parima andmete turvalisuses veendumiseks.

 1. Teie isikuandmete säilitamine

Säilitame Teie isikuandmeid senikaua, kuni Teie konto on aktiivne või kui see on vajalik meie teenuste pakkumiseks või kui meil on selleks õigustatud ärihuvi. Samuti säilitame ja kasutame Teie andmeid, kui see on vajalik meie õigusaktidega määratud kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks ja kokkulepete jõustamiseks. Säilitame Teie andmeid senikaua, kui see on vajalik nende kogumise eesmärgil. Kui meil ei ole enam õigustatud ärihuvi Teie isikuandmete töötlemiseks, siis andmed kustutatakse või muudetakse võimalusel anonüümseks (näiteks võime Teie isikuandmed säilitada varukoopiates) ja säilitatakse turvaliselt viisil, mis välistab nende edasise töötlemise kuni andmed saab kustutada.

 1. Kuidas me Teie isikuandmeid kaitseme

[Venta Publica oü] rakendab asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kaitsta Teie andmeid väärkasutuse, lubamatu või õigusvastase juurdepääsu, muutmise, kaotamise, kahjustuste või hävimise eest. Nimetatud meetmed on muu hulgas:

füüsilised kaitsemeetmed, nagu näiteks lukustatud uksed, failikapid ja juurdepääsukontroll meie ruumides ning andmete turvaline hävitamine;

tehnilised kaitsemeetmed, nagu näiteks viirusetõrje tarkvara kasutamine, andmete krüptimine ja meie süsteemide/andmekeskuste järgimine vastavalt meie Infoturbepoliitikale. Muu hulgas vaatame enda andmete kogumise, hoidmise ja töötlemise praktika ja füüsilised kaitsemeetmed regulaarselt üle;

organisatsioonilised kaitsemeetmed, nagu näiteks turvalisuse ja privaatsuse alane teadlikkus ja koolitused mis aitavad meie töötajatel aru saada Teie andmete kaitse olulisusest ja rakendatavatest meetmetest.

 1. Kolmandate poolte lingid ja teenused

 Meie teenused võivad sisaldada linke kolmandate poolte veebisaitidele, rakendustele ja teenustele, muu hulgas sotsiaalmeedia teenustele. Samuti võivad meie teenused sisaldada kolmandate poolte pilte või muud sisu ja funktsioone. Sõltuvalt funktsioonist võib nende funktsioonide kasutamisega kaasneda Teie kohta käivate andmete kogumine, töötlemine või jagamine. Meie ei vastuta kolmandate poolte sisu, funktsioonide, turvalisuse või praktika eest. Meie ei kontrolli, toeta ega esita ühtegi väidet kolmandate poolte või nende veebisaitide, rakenduste või teenuste kohta. Kolmandatele pooltele esitatud või nende poolt kogutud andmetele ei laiene see Privaatsuspoliitika.

 1. Lapsed ja alaealised 

[Venta Publica oü] veebisait ei ole mõeldud alaealistele ja me ei kogu teadlikult andmeid alla 18-aastastelt lastelt.

 1. Võtke meiega ühendust 

Kui Teil on meie Privaatsuspoliitikaga seoses päringuid, küsimusi, kommentaare või muresid, siis

Kirjutage meile aadressil:

[Venta Publica oü]

[[email protected]]

Kui asute Euroopa Majanduspiirkonnas, siis {mittevajalik kustutada}

Kirjutage meile aadressil:

[Venta Publica oü]

[Sepise 1, Tallinn 11415,  Eesti]

 1. Privaatsuspoliitika muutmine

Võime enda Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt uuendada või täiendada, kui see on vajalik õigusaktide nõuetele vastamiseks või meie äritegevuse vajadused on muutunud. Palun tutvuge muudatustega alati hoolikalt. Privaatsuspoliitika muudatused avaldatakse sellel leheküljel. Märkimisväärsetest muudatustest teavitame Teid ka eraldi, arvestades tehtud muudatuste olulisusega. Veebisaidi ja teenuste kasutamisega jätkates nõustute kõigi tehtud uuenduste ja täiendustega.