Skip to main content

Privacy Policy - Privaatsus

 

[Venta Publica oü]

See Privaatsuspoliitika puudutab andmeid, mida [Venta Publica oü] kogub ettevõtte veebisaidi [www.kandideeri.ee] ja seotud teenuste kaudu. [Venta Publica oü] austab Teie õigust privaatsusele ja annab enda parima Teie privaatsuse ja isikuandmete turvalisuse tagamiseks. Privaatsuspoliitika selgitab milliseid andmeid me Teie kohta koguda võime ja kuidas me neid kasutame.

 

Teenuseid kasutades nõustute ka selle Privaatsuspoliitikaga, annate nõusoleku allpool kirjeldatud andmete kogumiseks, kasutamiseks, avalikustamiseks ja muul viisil töötlemiseks.

Kui Te elate Euroopa Majanduspiirkonna riigis, on Teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks [Venta Publica oü], kelle peamine tegevuskoht on aadressil [Õismäe tee 67-60, Tallinn 13515, Eesti].

 1. Teie kohta kogutavad andmed

Kui külastate meie veebisaiti, võime erinevatel viisidel koguda või küsida Teilt teatud andmeid, et [sisestage valikud, näiteks konto loomiseks, teenuste kasutamiseks]. Selline teave võib sisaldada järgmist: isikuandmed ehk igasugused andmed, mis võimaldavad Teie tuvastamist, nagu näiteks nimi, sünniaeg, ID-kood, e-posti aadress ja CV.

Teie poolt esitatud/saadetud andmed

[Nimekiri andmete tüüpidest, mida veebisait kasutajate kohta kogub, nagu näiteks]

 • kontaktandmed: nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber;
 • elukoha-aadress ja arveaadress, muu hulgas ka krediitkaardi ja makse andmed.

 Teenuste kasutamise käigus saadavad andmed 

 • Andmed kolmandatelt pooltelt 
 • Automaatselt kogutud andmed
 • Küpsised ja sarnased tehnoloogiad (näiteks Google Analytics)
 • Seadmed (näiteks IP-aadress)
 • Logid 
 • Asukoha andmed 
 • Online analüütika pakkujad (näiteks Google Analytics)
 • Reklaamitehnoloogia pakkujad 
 • Ära jälgi avalikustamine 
 1. Kuidas me Teie isikuandmeid kasutame

[Venta Publica oü] võib Teie isikuandmeid kasutada, et:

 • luua ja hallata registreerimisel, teenuste kasutamisel või ostmisel loodud kontot;
 • kinnitada Teie isikut ja juurdepääsu meie teenusele;
 • pakkuda Teile tehnilist- ja kliendituge;
 • Teiega suhelda ja hallata Teie teenuses osalemist;
 • hinnata ja parendada meie tooteid, teenuseid ja veebisaite;
 • pakkuda Teile veebisaidi külastamise ajal kohandatud kogemust;
 • osutada meie teenuseid;
 • tagada meie juriidiliste õiguste täitmine või õiguslikele nõuetele vastamine; ja
 • [kui vajalik, lisage siia täiendavaid isikuandmete kasutamise eesmärke].

[Venta Publica oü] võib teenuse kasutamise käigus saadud andmed, sealhulgas isikuandmed, ühendada teistest teenustest saadud andmetega. {mittevajalik kustutada}

Kui me soovime Teie isikuandmeid kasutada eesmärgiga, mida selles Privaatsuspoliitikas nimetatud ei ole, siis küsime Teie nõusolekut.

 1. Milline on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Nõusolek

Kui Te saate meilt turundusteateid või kui Te seote [Venta Publica oü] konto enda sotsiaalvõrgustiku kontoga, annate nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ja see on isikuandmete töötlemise aluseks. Teil on õigus nõusolek igal hetkel tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmisel lõpetame Teie isikuandmete töötlemise, kui see oli töötlemise ainus õiguslik alus.

Lepinguliste kohustuste täitmine

[Venta Publica oü] töötleb Teie isikuandmeid ka Teiega sõlmitud lepingute täitmiseks.

Õigustatud huvi

[Venta Publica oü] töötleb Teie andmeid ka enda õigustatud huvi korral, kui Teie andmekaitse alased õigused seda ei keela.

Meie õigustatud huvi tähendab muu hulgas järgmist:

 • meie teenuste turvalisuse ja terviklikkuse tagamine ning veebisaitide ja rakenduste tõhusas töös veendumine;
 • kaupade ja teenuste müümine meie klientidele;
 • klientide, töötajate ja teiste isikute kaitse ning nende turvalisuse, tervise ja heaolu säilitamine;
 • meie toodete ja teenuste tutvustamine, turustamine ja reklaamimine;
 • individuaalsetele klientidele kohandatud turundusteadete saatmine;
 • klientide käitumise, tegevuse, eelistuste ja vajaduste mõistmine;
 • olemasolevate toodete ja teenuste parendamine, uute toodete ja teenuste loomine;
 • klientide kontaktide, päringute, kaebuste ja vaidluste lahendamine; ja
 • klientide, kolleegide, osanike ja muude huvirühmade ees võetud kohustuste täitmine.

Töötlemine on õigusaktidega määratud kohustuse täitmiseks:

[Venta Publica oü] võib Teie isikuandmeid töödelda, et vastata õigusaktidega määratud ja regulatiivsetele kohustustele, muu hulgas kuritegevuse ennetamine, uurimine ja tuvastamine, pettuste või antisotsiaalse käitumise tuvastamine ja rikkujatele süüdistuse esitamine, sealhulgas koostöös õiguskaitseasutustega. Samuti võime Teie andmeid töödelda, et vastata rakendatavatele õigusaktidele või õiguslikult jõustatavale ametiasutuse nõudele.

 1. Teie õigused

Anname enda parima, et Teil oleks meie teenuste kasutamise ajal juurdepääs meie poolt töödeldavatele Teid puudutavatele isikuandmetele. Samuti on Teil õigus andmeid parandada, kustutada või paluda nende eemaldamist meie süsteemist. Erandiks on olukord, kui meil on õigustatud ärihuvist või õigusaktidest tulenevalt kohustus andmed säilitada.

Samuti on Teil täiendavaid õiguseid, muu hulgas õigus piirata enda isikuandmete kasutamist mõnel kindlal eesmärgil, õigus saada enda isikuandmetest koopia tavapärasel elektroonilisel kujul, õigus esitada vastuväiteid isikuandmete teatud töötlemisele, sealhulgas õigus loobuda turundusteadete saamisest. Samuti on Teil õigus paluda enda andmete üleviimist.

Kui soovite eelpool toodud õiguseid kasutada, võtke meiega ühendust all toodud kontaktandmetel. Teie privaatsuse ja turvalisuse tagamiseks rakendab meie andmekaitse/vastavuse meeskond kõiki mõistlikke meetmeid Teie isiku tuvastamiseks enne juurdepääsu andmist, paranduste tegemist või kustutamist.

 1. Juurdepääs isikuandmetele ja nende kustutamine

Kui loote konto ja logite sisse „Minu konto“ jaotisesse, on see kaitstud salasõnaga ja juurdepääsetav vaid Teile. „Minu konto“ jaotisesse sisse logides saate kontol hoitavaid andmeid ja teavet igal hetkel hallata. Salasõna salajas hoidmise eest vastutate Teie. Palun ärge jagage seda salasõna ühegi teise isikuga.

[Venta Publica oü] jätab endale õiguse eemaldada andmebaasidest igasugune teave, mis sisaldab meie hinnangul õigusvastast või ebasobivat sisu. Austame Teie poolt jaotises „Minu konto“ tehtud valikuid andmete jagamise ja nähtavuse kohta.

Samuti on Teil võimalus konto igal hetkel inaktiveerida, muuta profiil anonüümseks või keelata selle lisamine otsingutulemustesse. Inaktiveerimiseks avage jaotis „Minu konto“.

Kui soovite konto aga püsivalt kustutada, peate saatma e-kirja meie andmekaitseametnikule (vt all) ja lisama kirja pealkirjaks „Konto ja andmete püsiv kustutamine“. Palun ärge unustage ennast tuvastada.

 1. Kellega me Teie isikuandmeid jagame?

Me ei jaga Teie isikuandmeid [Venta Publica oü] väliste ettevõtete, organisatsioonide ja isikutega, kui ei ole täidetud vähemalt üks järgmistest nõuetest:

 • Teie nõusolek – jagame Teie isikuandmeid [Venta Publica oü] väliste ettevõtete, organisatsioonide või isikutega vaid Teie nõusolekul;
 • väline töötlemine – jagame Teie andmeid enda alltöövõtjatega, kes tegutsevad vastavalt meie juhistele, vastavalt meie Privaatsuspoliitikale ja muudele asjakohastele kaitsemeetmetele;
 • juriidilised põhjused – jagame Teie andmeid [Venta Publica oü] väliste ettevõtete, organisatsioonide või üksikisikutega, kui võime heas usus uskuda, et andmete juurdepääs, kasutamine, hoidmine või avalikustamine on arusaadavalt vajalik, et: 

[Venta Publica oü] võib Teie isikuandmeid jagada:

veebimajutuse teenuse pakkujatega, analüütika platvormidega ja e-posti teenuse osutajatega:

Smartjobboard – töökuulutuste keskkonna tarkvaraplatvorm,

Mailchimp – e-posti teenuse osutaja,

[lisage täiendavad esindajad ja kolmandad pooled, kellega veebisait isikuandmeid jagab].

 1. Andmete hoidmine ja rahvusvaheline edastamine

Reeglina hoitakse kõik Teie poolt meile andud isikuandmed meie turvalistes serverites Euroopa Majanduspiirkonnas.

Sellest hoolimata võib meie äritegevuse ülemaailmse iseloomu ja kasutatud tehnoloogiate tõttu olla vajalik Teie isikuandmete edastamine meie poolt heakskiidetud kolmanda poole pakkujatele alltöövõtjatele ja partneritele väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ja riikidesse, kus ei ole tagatud võrdväärsel tasemel andmekaitse. Sellistes olukordades rakendame tehnilisi- ja turvameetmeid, et takistada Teie isikuandmete kaotamist või lubamatut juurdepääsu, muu hulgas edastame alati minimaalses vajalikus ulatuses andmeid, muudame andmed võimalusel anonüümseks ja sõlmime õiguslikult siduvad lepingud mis tagavad selle, et kolmandad pooled töötlevad Teie isikuandmeid vastavalt sellele Privaatsuspoliitikale ja kaitsevad andmeid vastavalt Euroopas nõutud tasemele. Oluline on meeles pidada, et interneti kaudu edastatud andmete turvalisust ei saa kunagi garanteerida isegi kui me oleme andnud enda parima andmete turvalisuses veendumiseks.

 1. Teie isikuandmete säilitamine

Säilitame Teie isikuandmeid senikaua, kuni Teie konto on aktiivne või kui see on vajalik meie teenuste pakkumiseks või kui meil on selleks õigustatud ärihuvi. Samuti säilitame ja kasutame Teie andmeid, kui see on vajalik meie õigusaktidega määratud kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks ja kokkulepete jõustamiseks. Säilitame Teie andmeid senikaua, kui see on vajalik nende kogumise eesmärgil. Kui meil ei ole enam õigustatud ärihuvi Teie isikuandmete töötlemiseks, siis andmed kustutatakse või muudetakse võimalusel anonüümseks (näiteks võime Teie isikuandmed säilitada varukoopiates) ja säilitatakse turvaliselt viisil, mis välistab nende edasise töötlemise kuni andmed saab kustutada.

 1. Kuidas me Teie isikuandmeid kaitseme

[Venta Publica oü] rakendab asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kaitsta Teie andmeid väärkasutuse, lubamatu või õigusvastase juurdepääsu, muutmise, kaotamise, kahjustuste või hävimise eest. Nimetatud meetmed on muu hulgas:

füüsilised kaitsemeetmed, nagu näiteks lukustatud uksed, failikapid ja juurdepääsukontroll meie ruumides ning andmete turvaline hävitamine;

tehnilised kaitsemeetmed, nagu näiteks viirusetõrje tarkvara kasutamine, andmete krüptimine ja meie süsteemide/andmekeskuste järgimine vastavalt meie Infoturbepoliitikale. Muu hulgas vaatame enda andmete kogumise, hoidmise ja töötlemise praktika ja füüsilised kaitsemeetmed regulaarselt üle;

organisatsioonilised kaitsemeetmed, nagu näiteks turvalisuse ja privaatsuse alane teadlikkus ja koolitused mis aitavad meie töötajatel aru saada Teie andmete kaitse olulisusest ja rakendatavatest meetmetest.

 1. Kolmandate poolte lingid ja teenused

 Meie teenused võivad sisaldada linke kolmandate poolte veebisaitidele, rakendustele ja teenustele, muu hulgas sotsiaalmeedia teenustele. Samuti võivad meie teenused sisaldada kolmandate poolte pilte või muud sisu ja funktsioone. Sõltuvalt funktsioonist võib nende funktsioonide kasutamisega kaasneda Teie kohta käivate andmete kogumine, töötlemine või jagamine. Meie ei vastuta kolmandate poolte sisu, funktsioonide, turvalisuse või praktika eest. Meie ei kontrolli, toeta ega esita ühtegi väidet kolmandate poolte või nende veebisaitide, rakenduste või teenuste kohta. Kolmandatele pooltele esitatud või nende poolt kogutud andmetele ei laiene see Privaatsuspoliitika.

 1. Lapsed ja alaealised 

[Venta Publica oü] veebisait ei ole mõeldud alaealistele ja me ei kogu teadlikult andmeid alla 18-aastastelt lastelt.

 1. Võtke meiega ühendust 

Kui Teil on meie Privaatsuspoliitikaga seoses päringuid, küsimusi, kommentaare või muresid, siis

Kirjutage meile aadressil:

[Venta Publica oü]

[[email protected]]

Kui asute Euroopa Majanduspiirkonnas, siis {mittevajalik kustutada}

Kirjutage meile aadressil:

[Venta Publica oü]

[Õismäe tee 67-60, Tallinn 13515, Eesti]

 1. Privaatsuspoliitika muutmine

Võime enda Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt uuendada või täiendada, kui see on vajalik õigusaktide nõuetele vastamiseks või meie äritegevuse vajadused on muutunud. Palun tutvuge muudatustega alati hoolikalt. Privaatsuspoliitika muudatused avaldatakse sellel leheküljel. Märkimisväärsetest muudatustest teavitame Teid ka eraldi, arvestades tehtud muudatuste olulisusega. Veebisaidi ja teenuste kasutamisega jätkates nõustute kõigi tehtud uuenduste ja täiendustega.

 

 

Venta Publica oü Jobboard Kandideeri.ee

This Privacy Policy covers information [Venta Publica oü] collects from users and visitors of [www.kandideeri.ee] and related services. [Venta Publica oü] respects your right to privacy and is committed to protecting your privacy including securely handling your personal information. This privacy policy sets out details of the information that we may collect from you and how we may use that information.

 

By using the Services and agreeing to this Privacy Policy, you are consenting to the collection, use, disclosure and other handling of your information as described below.

If you live in European Economic Area, the Controller of your personal data is [Venta Publica oü] with its principal place of business at [Õismäe tee 67, Tallinn 13515, Estonia].

 1. Information we collect from you

When you visit our website, we may collect or ask you to provide certain information to [list options such as create account, use Service]  in a variety of ways. This information may include: Personal Information represent any information that identifies you such as name, date of birth, ID number, email address and CV

Information Provided/Submitted by You

[list types of Personal Information your Site collect about users such as]

 • Contact details, such as name, address, email address and phone number;
 • Shipping address and billing address including credit card and payment

 Information We Get From Your Use of Our Services 

 • Information from Third Parties 
 • Automatically Collected Information
 • Cookies and similar technologies (i.e Google Analytics)
 • Devices (i.e. IP Address)
 • Logs 
 • Location information 
 • Online Analytics Providers (i.e. Google Analytics)
 • Advertising Technology Providers 
 • Do Not Track Disclosure 

2. How we use your personal information

[Venta Publica oü] may use your Personal Information to:

 • Create and manage your account when you register, use or purchase our service;
 • Verify your identity and accessibility to our service;
 • Provide you with technical and customer support;
 • Communicate with you and manage your service participation;
 • Evaluate and improve the quality of our products, services and websites;
 • Provide you with a customized experience when you visit our website;
 • Provide our service;
 • Enforce our legal rights or comply with legal requirements; and
 • [add any other if relevant - how your Website and other agencies use Personal Information].

[Venta Publica oü] may combine personal information from one service with information, including personal information, from other services.

We will ask for your consent before using information for a purpose other than those that are set out in this Privacy Policy.

3. What legal basis do we rely on to process your Personal Information?

Consent

When you receive our promotional material or when you link your [Venta Publica oü] account to your Social Network account, you consent that your Personal Information will be processed by us and we rely on this consent. You have the right to withdraw consent at any time.  We will stop to process data after consent is withdrawn, where consent is the only legal basis for processing.

When you fulfill a contract

[Venta Publica oü] will also process your Personal Information when we need to fulfill a contract with you.

Legitimate Interest

[Venta Publica oü] also processes your data when it is in our legitimate interests to do this and when these interests are not overridden by your data protection rights.

Our legitimate interests include:

 • ensuring the security and integrity of our Services and in ensuring that our Websites and Apps operate effectively;
 • selling and supplying goods and services to our customers;
 • protecting customers, employees and other individuals and maintaining their safety, health and welfare;
 • promoting, marketing and advertising our products and services;
 • sending promotional communications which are relevant and tailored to individual customers;
 • understanding our customers’ behavior, activities, preferences, and needs;
 • improving existing products and services and developing new products and services;
 • handling customer contacts, queries, complaints or disputes; and
 • fulfilling our duties to our customers, colleagues, shareholders and other stakeholders.

The processing is necessary because of a legal obligation that applies:

[Venta Publica oü] may process your data to comply with our legal and regulatory obligations such as preventing, investigating and detecting crime, fraud or anti-social behavior and prosecuting offenders, including working with law enforcement agencies. Your data may be processed in order to satisfy the applicable law or enforceable governmental request.

4. Your Rights

Whenever you use our services, we strive to provide you with access to your personal information that we process. Moreover, you can update it if they are not correct or to delete it or removed from our system – unless we are obliged to keep that information for legitimate business or legal purposes.

Moreover, you have additional rights such as to restrict the processing of your personal data in certain ways, to obtain a copy of your personal information in a commonly used electronic forms, to object to certain processing of your personal information by us including to opt out of any marketing communications that we may send you and to ask for your data to be made portable.

If you wish to exercise any of the above rights, please contact us using the contact details set out below. For the protection of your privacy and security, our DPO/Compliance team shall take every reasonable step to ensure that your identity is verified before granting access, or rectification, or deletion.

5. Accessing and deleting your Personal Information

When you create an account and log-in to your 'My Account' area, it is protected by your password and may only be accessed by you. You can manage the content and information in your Account at any time, by logging in to your “My Account” area. You are responsible for keeping this password confidential. We ask you not to share this password with anyone.

Please note that [Venta Publica oü] reserves the right to remove from our database, Information which includes any content that we consider to be illegal or offensive. We will respect the choices you make to limit sharing or visibility settings in your “My Account”.

You can deactivate or delete your account at any time, make your profile anonymous or choose to not make your profile searchable. To deactivate, please go to your “My Account”.

However, if you would like to permanently delete your account, you can send an email to our Data Protection Officer (DPO) (see below) with the subject line “Permanently delete my information and account”. Please do not forget to tell us who you are.

6. Who do we share your Personal Information with?

We do not share personal information with companies, organizations and individuals outside of [Venta Publica oü] unless one of the following requirements is met:
• With your consent - We will share personal information with companies, organizations or individuals outside of [Insert Company Name] only if we have your consent to do so.

 • For external processing – We will provide personal information to our sub-processors based on our instructions and in compliance with our Privacy Policy and any other appropriate security measures.
 • For legal reasons - We will share personal information with companies, organizations or individuals outside of [Insert Company Name] if we have a good faith belief that access, use, preservation or disclosure of the information is reasonably necessary to: 

[Venta Publica oü] may share your Personal Information with:

Hosting providers, analytic platforms, email service providers:

Smartjobboard - job board software platform
Mailchimp - email service provider

HR Factory oü d.Vinci Easy recruitment software

7. Storage of Information and International Transfers

All Personal Information which you supply to us is generally stored and kept on our secure servers inside the European Economic Area.

However, due to the nature of our global business and the technologies required, your Personal Information may be transferred to our approved third party service providers, subcontractors and partners outside the EEA, in countries where there may be a lower legal level of data protection. In such situations, we have put in place technical and security measures to prevent the loss or unauthorized access of your personal information including transfer the minimum amount of data necessary, anonymise it where possible and enter legal contracts to aim to ensure these third parties handle your Personal Information in accordance with this Privacy Policy and the European levels of data protection. However, whilst we have used our best efforts to ensure the security of your information, please be aware that we cannot guarantee the security of information transmitted over the Internet.

8. Managing your Personal Information

We retain your information as long as your account is active or as needed to provide your services or we have an ongoing legitimate business need to do so. We also retain and use your information as necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes and enforce our agreements. We store your information as long as is necessary for the purpose for which we have collected it. When we have no ongoing legitimate business need to process your personal information, we will either delete or anonymize it or, if it is possible (e.g. your personal information is stored for backup archives) then will securely store your personal information and isolate it from any further processing until the deletion/erasure is possible.

9. How we protect your personal information

[Venta Publica oü] has taken appropriate technical and organizational measures to protect your data from misuse, unauthorized or unlawful access, alteration, loss, damage or destruction. These measures include:

Physical safeguards with locked doors and file cabinets and controlled access to our facilities and secure destruction.

Technology safeguards like use of anti-virus and protection software, data encryption and monitoring of our systems and data centers so to comply with our Information security policy including periodically review our information collection, storage and processing practices, including physical security measures;

Organisational safeguards like awareness and training on security and privacy to make sure employees understand the importance and measures to protect your data.

10. Third Party Links and Services

 The Services may contain links to third-party websites, applications and services, including social media services, as well as embedded images or other third-party content and features. Your use of these features may result in the collection, processing or sharing of information about you, depending on the feature. We are not responsible for the content, features, security or practices of any third parties. We do not vet, endorse, or make any representations about third parties or their websites, applications or services. The information you choose to provide to or that is collected by these third parties is not covered by our Privacy Policy.

11. Children and minors 

[Venta Publica oü]’s site is not directed to, nor we do knowingly collect information from,  children under the age of eighteen (18).

12. Contact Us 

If you have any requests, questions, comments, or concerns regarding our Privacy Policy, please

Write to us:

[Venta Publica oü]

[Õimäe tee 67-60, Tallinn 13515, Estonia]

 

13. Changes to this Policy

We may update or amend our Privacy Policy from time to time to comply with the law or to meet our changing business requirements. Please review the changes carefully. We will post any privacy policy changes on this page and, if the changes are significant, we will take appropriate measures to inform you, consistent with the significance of the changes we make. By continuing to access the Website and using the Services, your access and use will be subject to those updates and amendments.