Skip to main content
Blogi > Juhtimine

Kiire viis hindamaks, kes su töötajatest on meeskonnamängija ja kes mitte

Kiire viis hindamaks, kes su töötajatest on meeskonnamängija ja kes mitte

Ideaalne meeskond koosneb inimestest, keda võib nimetada “meeskonnamängijateks“. Probleem on aga selles, et me ei ela ideaalses maailmas – järelikult on keeruline komplekteerida ka ideaalset meeskonda.

Siiski on võimalik enam-vähem hinnata, missugused on olulised meeskonnamängija tunnused meeskonnas, millele tähelepanu pöörates saab iga juht hinnata, kui tugevaks (või siis nõrgaks) konkreetne töötaja antud meeskonna muudab. Hästi analüüsib seda oma raamatus “The Ideal Team Player” Patrick Lencioni.

3I MUDEL: ISETU, ISUKAS JA INIMESTE KESKNE TÖÖTAJA

Olen juhtimiskoolitajana Patrick Lencionist palju inspiratsiooni leidnud, sest stiil juhtimistreeneri ja coachina resoneerub minuga väga. Oma viimases raamatus jutustabki Lencioni loo väljamõeldud ettevõttest, kellel on vaja vaid mõne kuuga värvata meeskonda enam kui 50 uut inimest, kellest kõik oleksid ka meeskonnamängijad. Selle võimatuna näiva ülesande lahendamiseks hakkavad juhid välja töötama mudelit, mille alusel hinnata, kas inimene sobib nende meeskonda või mitte. Raamatut lugedes nägin aga seda mudelit kasulikuna mitte ainult uute inimeste värbamisel, vaid ka olemasoleva meeskonna hindamiseks.

Lencioni on oma paarikümne aastase juhtimiskoolitaja karjääri jooksul tuvastanud, et kõige paremad meeskonnamängijad on isetud (humble), isukad (hungry) ja inimeste kesksed (people smart).

ISETU TÖÖTAJA

Isetus väljendub meeskonnas võimega meeskondlikud huvid isiklikest kõrgemale seada. See ei tähenda seda, et inimese eraelu ära peaks kaduma ja kogu oma energia ainult tööle peaks suunama, vaid mõistmist, et kui me koos midagi teeme, siis lõppeesmärk peaks olema ühine, mitte isiklik kasu. Isiklik kasu meeskonnas peab väljenduma meeskondliku kasu järgi.

Kui inimesed ei ole meeskonnas isetud, hakkavad nad aga varem või hiljem tiimis oma “mängu mängima” pöörates seeläbi peapeale kogu meeskonna sisekultuuri. Kui meeskonnas on töötajad, kelle maailm pöörleb ainult nende ümber, on teistel inimestel nendega väga keeruline koostööd teha ja juhtidel neid ka väga keeruline juhtida.

ISUKAS TÖÖTAJA

Isukus väljendub meeskonnas huvi kaudu. Paljude töötajate huvi piirdub kahjuks sageli oma isikliku töö eest saadava tasu valguses, mida võibki nimetada isekaks isukuseks – nad ei käi tööl mitte midagi saavutamas, vaid optimeerivad ainult oma isiklikku sissetulekut ja heaolu.

Sellist tüüpi isukus viitab aga jällegi isekusele (enesekesksusele) meeskonnas (vastand esimesele punktile Isetus) – mul on ainult huvi ja “isu” selle suhtes, mida isiklikult saavutan, mitte selle suhtes, kuhu meeskonnana jõuame.

Isukas töötaja on huvitatud alati edasi liikumisest küsides endalt ja oma meeskonnalt, kuidas me saaksime edasi liikuda. Isukas töötaja keskendub tööl alati rohkemale – kuidas saaksime rohkem teha, kuidas saaksime rohkem ideid välja pakkuda, kuidas saaksime rohkem uusi asju proovida ja kuidas saaksime uusi asju õppida? Isukaid inimesi ei pea juhid tagant sundima, vaid nendel on huvi (sisemine motivatsioon) endal olemas.

INIMESTE KESKNE TÖÖTAJA

Inimeste kesksed töötajad mõistavad empaatia kaudu teiste töötajate tundeid valides alati viise enda väljendamiseks, mis pigem teisi inspireerivad, mitte ei de-motiveeri. Teatud kontekstis võib inimeste kesksust pidada ka emotsionaalseks intelligentsuseks, aga tegelikkuses on inimeste kesksus lihtsam – see kätkeb eneses lihtsalt inimese tasandil mõistmist, kuidas minu käitumine teistele inimestele mõju avaldab.

Inimeste kesksed töötajad tajuvad hästi grupidünaamikat, oskavad õigel hetkel vestlustesse sekkuda (vajadusel ka väljuda), oskavad küsida õigeid küsimusi, mis inimesi nende töös edasi aitavad ja suudavad ka pikemal perioodil vestlustes osavõtlikud olla.

KÜSIMUSED MÕTISKLEMISEKS JUHILE

1) Kuidas on olukord sinu meeskonnas – kui paljud sinu töötajatest on Isetud, Isukad ja Inimeste kesksed meeskonnamängijad? 

2) Kas sinul endal juhina on kõik need 3i esindatud: kas sa oled isetu juhtide meeskonna suunal (lähtud alati juhtide meeskonna vajadustest, mitte ainult enda poolt juhitud meeskonna vajadustest)? Kas sinus on Isu – huvi, ambitsiooni ja soovi areneda juhina ning oma valdkonnas? Ja kas pead end Inimeste keskseks inimeseks – kas “loed” teisi inimesi hästi, kas oled empaatiline ja hea suhtleja?

3) Mida saaksid omalt poolt juhina teha, et sinu meeskonnas oleks rohkem antud mudeli järgi “ideaalseid” meeskonnamängijaid? 

 

Allikas: motivaator.ee, Motivaatori asutaja, juht ja koolitaja Kaido Pajumaa