Skip to main content
Blogi > Kandideerimine

Kattekiri = Kaaskiri

Jah, kattekiri on tõepoolest sama mis kaaskiri. Terminit "kattekiri" või "kaaskiri" kasutatakse vaheldumisi, kuid mõlemad viitavad samale dokumendile, mida kasutatakse koos elulookirjeldusega (CV) tööpakkumistele kandideerimisel. Kaaskiri võimaldab sul detailsemalt kirjeldada oma oskusi, kogemusi ja põhjuseid, miks sa oled sobiv kandidaat konkreetsele ametikohale. See on suurepärane võimalus tuua välja seosed oma varasemate saavutuste ja potentsiaalse tööandja vajaduste vahel, mida ei pruugi olla võimalik CV-s piisavalt rõhutada.

Kaaskirja eesmärk on:

  • Tutvustada ennast tööandjale ja selgitada, miks sa kandideerid.
  • Rõhutada, kuidas su oskused ja kogemused vastavad tööpakkumises nimetatud nõuetele.
  • Näidata oma entusiasmi ja motivatsiooni just selle töökoha ja ettevõtte vastu.
  • Kutsuda esile tööandja huvi su CV vastu ja julgustada teda sind töövestlusele kutsuma.

Hea kaaskiri on lühike, tavaliselt mitte pikem kui üks A4 lehekülg, ja see on kohandatud iga tööpakkumise jaoks eraldi, näidates, et oled teinud kodutööd tööandja ja töökoha kohta ning mõistad, kuidas saaksid panustada ettevõtte eesmärkide saavutamisse.