Skip to main content
Blogi > Kandideerimine

Kaaskiri vs. Motivatsioonikiri - mis neil vahet on?

Mis vahet on kaaskirjal ja motivatsioonikirjal?

Kaaskiri ja motivatsioonikiri on mõlemad dokumendid, mis saadetakse tööandjale tööle kandideerimisel. Kuigi neil on sarnased eesmärgid - tööandjale enda tutvustamine ja motivatsiooni väljendamine -, on nende vahel mõningaid erinevusi.

Kaaskiri:

  • Kaaskiri on tavaliselt lühem dokument, mis on saadetud koos CV-ga tööandjale või värbajale.
  • Kaaskirja eesmärk on anda lühike ülevaade kandideerija kvalifikatsioonist, töökogemusest ja oskustest, mis on seotud konkreetsele töökohale kandideeritava positsiooniga.
  • See keskendub peamiselt faktidele ja annab tööandjale põhjalikuma ülevaate kandidaadi taustast, et tööandja saaks teha esmase valiku, kas kandidaat vastab nõutud kriteeriumitele.
  • Kaaskirjas võib mainida ka lühidalt, miks kandidaat on huvitatud konkreetselt sellest töökohast või ettevõttest.
  • Selle eesmärk on panna tööandja huvituma kandidaadist ning motiveerida teda lugema täpsemat teavet CV-st.

Motivatsioonikiri:

  • Motivatsioonikiri on põhjalikum dokument, mis keskendub kandidaadi motivatsioonile ja põhjustele, miks ta soovib konkreetset töökohta.
  • Selle eesmärk on selgitada kandidaadi karjäärieesmärke, isiklikke väärtusi, huvisid ja sobivust ettevõtte kultuuriga.
  • Motivatsioonikiri võib sisaldada isiklikke lugusid, mis näitavad, kuidas kandidaat on kasutanud oma oskusi ja saavutanud edu minevikus ning kuidas see seostub tema soovitud töökohaga.
  • Motivatsioonikiri võimaldab kandidaadil näidata oma kirglikkust, initsiatiivi ja entusiasmi tööandja vastu.
  • See võib olla pikkem kui kaaskiri ja võib sisaldada rohkem loovust ning isikupära.

Kokkuvõtvalt öeldes on kaaskiri rohkem keskendunud kandidaadi tausta, kvalifikatsiooni ja sobivuse tutvustamisele, samas kui motivatsioonikiri keskendub rohkem kandidaadi motivatsioonile, huvidele ja sobivusele konkreetse töökoha suhtes. Mõlemad dokumendid on olulised tööandja veenmiseks, et kandidaat on õige valik.