Skip to main content
Blogi > Ametid

Juhtimise väljakutse ehk kui “meie-nemad” dünaamika võtab võimust

Juhtimise väljakutse ehk kui “meie-nemad” dünaamika võtab võimust

Hiljutises lühivideos rääkisin sellest, kuidas paljudes organisatsioonides “meie-nemad” dünaamika tekib. Sageli võib esmastasandi juhtide hoiak “nad ise otsustasid, las ise teevad; minu käest keegi ju ei küsinud” viia olukorrani, kus vastutus ja otsustamisvõimekus jääb ebaselgeks ning tekib süüdistuste ja vastutuse vältimise kultuur. Sel juhul võib juhtuda nii, et alumiste tasandite juhid ei ole joondunud organisatsiooni eesmärkide ja väärtustega ning strateegia elluviimine muutub aina raskemaks. Kuidas siis antud olukorda edukalt lahendada?

Avatud suhtlemine: Julgustage avatud ja ausat suhtlemist kõikide juhtide vahel. Oluline on luua platvorm, kus juhid saavad omavahel suhelda, probleeme arutada ja lahendusi otsida ning kus ka esmastasandi juhtidel on võimalus oma muresid ja küsimusi välja tuua.

Koostöö edendamine: Rõhutage koostöö olulisust kõikide juhtide vahel. Ühiste eesmärkide seadmine ja nende saavutamiseks koostöö tegemine võib aidata ületada meie-nemad barjääre ning vähendada vastutuse vältimist.

Vastastikune mõistmine: Julgustage kõiki juhte mõistma teiste väljakutseid ja nende vaatenurki. Korraldage koolitusi ja töötubasid, kus juhid saavad õppida üksteise mõttemaailma paremini mõistma ning kus arutletakse vastutuse ja otsustusprotsesside üle.

Kas oled kohanud meie-nemad dünaamikat ka oma organisatsioonis? Jaga oma kogemusi ja mõtteid kommentaarides!

Kuula lähemalt: 

 

Allikas: motivaator.ee, Motivaatori asutaja, juht ja koolitaja Kaido Pajumaa