Skip to main content
Blogi > CV kirjutamine

CV ja KAASKIRJA kirjutamine

CV ja KAASKIRJA kirjutamine

Personalijuhtide vaatenurgast on CV-de laviiniga toimetulek tihti suur väljakutse, mis nõuab efektiivseid strateegiaid sobivate kandidaatide selekteerimiseks. Personalijuhtide peamine eesmärk on leida CV-dest need kandidaadid, kelle oskused, kogemused ja professionaalsus vastavad kõige paremini avatud töökoha nõuetele. Allpool on toodud ülevaade, kuidas personalijuhtide pilgu läbi CV-de hindamine käib, ja loodud näidis-CV vorm koos selgitustega iga osa kohta.

Personalijuhtide lähenemine CV-dele

 1. Esmamulje tähtsus: CV peab kohe silma paistma. Personalijuhtidele jääb iga CV jaoks aega vaid mõned sekundid, mistõttu peab kandidaadi esmamulje olema tugev ja meeldejääv.

 2. Relevantsus: Personalijuhtide jaoks on oluline, et CV sisaldaks koheselt tuvastatavat informatsiooni selle kohta, kuidas kandidaadi oskused ja kogemused vastavad töökoha nõuetele.

 3. Saavutuste esiletoomine: Personalijuhte huvitavad eriti need kandidaadid, kes suudavad oma saavutusi kvantifitseerida, näidates selgelt, millist väärtust nad on varasemates ametikohtades loonud.

 4. Selge struktuur: Selge ja loogiline struktuur aitab personalijuhtidel kiiresti leida vajalikku informatsiooni. Segadust tekitav või raskesti jälgitav CV võib saada kiirelt kõrvale lükatud.

 5. Täpsus ja ausus: Personalijuhtide jaoks on oluline, et CV-s esitatud informatsioon oleks täpne ja aus. CV-s esinevad ebatäpsused või ilmselged liialdused võivad kahjustada kandidaadi usaldusväärsust.

Näidis-CV vorm koos selgitustega

1. Isiklikud andmed

 • Nimi, kontaktandmed (telefon, e-mail), LinkedIn profiili link (vajadusel).
 • Selgitus: Sisaldab põhiandmeid, mis võimaldavad personalijuhtidel kandidaadiga kiiresti ühendust võtta.

2. Kokkuvõte (Summary)

 • Lühike kokkuvõte kandidaadi professionaalsest taustast, oskustest ja peamistest saavutustest.
 • Selgitus: Aitab luua tugeva esmamulje, tuues esile kandidaadi peamised tugevused ja sobivuse positsioonile.

3. Töökogemus

 • Loetelu varasematest töökohtadest, ametinimetustest ja töötamise perioodidest. Iga töökoha juures on toodud peamised ülesanded ja saavutused.
 • Selgitus: Annab ülevaate kandidaadi varasemast töökogemusest ja saavutustest, mis on olulised antud töökoha jaoks.

4. Haridus

 • Hariduskäigu üksikasjad, sealhulgas asutuse nimi, omandatud kraadid ja lõpetamise aastad.
 • Selgitus: Näitab kandidaadi haridustaset ja erialast ettevalmistust.

5. Oskused

 • Loetelu kandidaadi peamistest oskustest, mis on seotud töökoha nõuetega.
 • Selgitus: Aitab personalijuhtidel kiiresti hinnata kandidaadi sobivust töökoha nõuetega.

6. Saavutused / tunnustused

 • Eraldi jaotis olulisemate professionaalsete saavutuste või tunnustuste jaoks, kui neid on.
 • Selgitus: Esitleb konkreetseid tulemusi ja tunnustusi, mis tõendavad kandidaadi kompetentsust ja eristuvust.

7. Vabatahtlik töö / projektid / huvialad

 • Valikuline jaotis, kus kirjeldatakse olulisi projekte, vabatahtlikku tööd või huvialasid, mis on seotud ametikohaga või näitavad kandidaadi laiemat silmaringi.
 • Selgitus: Annab lisainfot kandidaadi isikliku arengu ja potentsiaalse kultuurilise sobivuse kohta ettevõttega.

8. Referentsid

 • Valikuline jaotis, kuhu võib lisada soovitajate kontaktandmed või märkuse "Referentsid esitatakse soovi korral".
 • Selgitus: Võimaldab personalijuhtidel kiiresti saada tagasisidet kandidaadi varasema töö ja käitumise kohta.

CV vormistamise lisasoovitused:

 • Professionaalne välimus: Kasutage lihtsat, kuid professionaalset kujundust. Vältige liigseid graafilisi elemente, mis ei ole seotud ametikohaga, eriti kui kandideerite mitte-loomingulistele positsioonidele.
 • Märksõnad: Lisage CV-sse tööpakkumises kasutatud märksõnad ja terminid, et suurendada oma CV vastavust tööandja otsingukriteeriumidele.
 • Kohandamine: Kohandage oma CV-d iga kord, kui kandideerite uuele töökohale, rõhutades aspekte, mis on konkreetselt sellele positsioonile kõige asjakohasemad.

Personalijuhtide eesmärk on leida sobivaim kandidaat võimalikult tõhusalt. Seega, luues CV, mõelge sellele kui võimalusele ennast esitleda kõige veenvamal ja asjakohasemal viisil, pidades silmas just seda ametikohta, kuhu kandideerite. Tugev esmamulje, selge struktuur, olulise info esiletõstmine ja professionaalsus on võtmetegurid, mis aitavad teie CV-l silma paista ja edukalt läbida personalijuhtide esmase selektsiooniprotsessi.

Kui kandidaatide valikus kasutatakse tehisintellekti (AI) või taotluste jälgimise süsteeme (ATS), on oluline oma CV kohandada viisil, mis tagab, et süsteem tuvastab teid sobiva kandidaadina. Kuigi paljud ülaltoodud soovitused jäävad asjakohaseks ka AI kasutamisel, on mõned eripärad, mida tuleks arvestada, et teie CV läbiks edukalt automaatse eelselektsiooni:

Märksõnade optimeerimine

Veenduge, et teie CV sisaldab märksõnu ja fraase, mis on seotud kandideeritava tööga. Töökuulutuses esitatud oskused, kvalifikatsioonid ja nõuded peaksid kajastuma ka teie CV-s. AI süsteemid otsivad tihti just neid märksõnu, et hinnata kandidaadi sobivust.

Lihtne ja selge vorming

AI-süsteemid võivad paremini töödelda lihtsa vorminguga CV-sid. Kasutage standardseid pealkirju nagu "Töökogemus", "Haridus", "Oskused" jne. Vältige keerulisi disainielemente, nagu veerud, tabelid või graafikad, mis võivad segadusse ajada teksti tuvastava tarkvara.

Loogiline struktuur

Sarnaselt inimese lugejaga eelistab ka AI loogilist ja selget struktuuri. Töökogemus ja haridus tuleks esitada kronoloogilises järjestuses, alustades viimasest või praegusest positsioonist.

Konkreetsed saavutused

Nagu inimlugejale, on ka AI jaoks oluline näha konkreetseid tulemusi ja saavutusi. Kui kirjeldate oma varasemaid tööülesandeid ja projekte, lisage kvantifitseeritavad tulemused ja numbrid.

Professionaalne keelekasutus

Kuigi AI suudab mõista ja töödelda keerukat keelt, on selge ja professionaalse keelekasutuse eelistamine endiselt oluline. See aitab tagada, et teie CV sisu on arusaadav nii tehisintellektile kui ka hilisemas etapis inimlugejale.

Vältige üleliigset žargooni

Kuigi märksõnade kasutamine on oluline, vältige liigset erialast žargooni, mis võib segadusse ajada AI-d või teha teie CV vähem mõistetavaks.

Kontroll ja testimine

Enne CV saatmist võite seda testida mitmesuguste ATS süsteemidega, mis on saadaval internetis. See aitab teil näha, kuidas teie CV-d tõenäoliselt masinloetuna tõlgendatakse.

Kokkuvõttes, kuigi AI ja ATS süsteemid muudavad tööotsimise protsessi, on endiselt võimalik kohandada oma CV-d selliselt, et see läbiks edukalt nii masinloetava eelselektsiooni kui ka hilisema inimhinnangu. Järgides neid juhiseid, suurendate võimalust, et teie CV paistab silma nii tehnoloogiliselt kui ka inimlikust perspektiivist.

Kujutledes end sinu ema ja värbajana, tahaksin kindlasti, et su CV paistaks silma parimal võimalikul viisil. Siin on samm-sammult juhend, mis aitab sul luua tähelepanuäratava ja tõhusa CV, mis suurendab sinu šansse saada kutse tööintervjuule:

1. Alusta tugeva isikliku profiiliga

 • Kes sa oled? Alusta lühikese ja lööva kokkuvõttega endast, mis hõlmab sinu peamisi oskusi, kogemusi ja seda, mida sa tööle pakud. See on nagu sinu professionaalne elevaatorikõne. Näiteks: "Turunduse spetsialist 5-aastase eduka kampaaniate juhtimise kogemusega, kes on suurendanud nähtavust ja tulusid erinevates sektorites."

2. Toonita oma professionaalseid saavutusi

 • Mis sa oled saavutanud? Too välja konkreetsed saavutused varasematest töökohtadest või projektidest, kasutades numbreid ja tulemusi, et näidata sinu panust. Näiteks: "Juhtisin sotsiaalmeedia kampaaniat, mis suurendas jälgijate arvu 40% vaid 3 kuuga."

3. Kasuta märksõnu targalt

 • Märksõnade kasutamine: Vaata töökuulutus hoolikalt läbi ja kasuta oma CV-s samu märksõnu, mida kasutatakse töökirjelduses. See aitab sinu CV-l ATS-süsteemidest läbi tulla ja näitab, et oled positsiooni jaoks asjakohane kandidaat.

4. Tee oma CV visuaalselt meeldejäävaks

 • Visuaalne esitlus: Vali selge ja professionaalne vorming. Kasutades väikest värviaktsenti või hästi struktureeritud layout'i, võid end eristada, kuid ära mine liiale. Pea meeles, et sinu CV peab jääma loetavaks ka must-valgel printimisel.

5. Rõhuta oma haridust ja täiendõpet

 • Haridus: Too välja oma hariduskäik, erialased kursused või sertifikaadid, mis on seotud kandideeritava tööga. Näita, et oled pühendunud professionaalsele arengule.

6. Lisa isiklik puudutus

 • Isiklikud huvid ja projektid: Kui sul on projekte või hobisid, mis näitavad sinu kirge valdkonna vastu või tõestavad vajalikke oskusi, siis kindlasti maini neid. See näitab sind kui terviklikku isiksust.

7. Ole aus ja täpne

 • Ausus: Veendu, et kogu esitatud teave on tõene ja kontrollitav. Värbajana hindan ausust ja läbipaistvust.

8. Toimeta ja kontrolli oma CV-d

 • Vigade kontroll: Loe oma CV hoolikalt läbi, et veenduda, et seal ei oleks kirjavigu ega grammatikavigu. Palu sõbral või pereliikmel see üle vaadata, et avastada võimalikke apsakaid.

9. Kohanda oma CV igale tööpakkumisele

 • Kohandamine: Ära kasuta ühte ja sama CV-d igale tööle kandideerimisel. Kohanda seda vastavalt tööpakkumise nõuetele, et näidata, kuidas just sina sobid antud rolli.

Pidada meeles, et sinu CV on sinu professionaalne visiitkaart. See esindab sind esmases kontaktis potentsiaalse tööandjaga, seega tee endast parim esmamulje. Kui järgid neid samme, olen kindel, et sinu CV paistab silma ja aitab sul intervjuule pääseda. Jõudu tööle!

KAASKIRI KA, ära seda unusta!

Muidugi! Kaaskiri on suurepärane võimalus esitleda ennast ja oma motivatsiooni konkreetsel ametikohal töötamiseks. Siin on samm-sammuline juhend kaaskirja loomiseks, mis aitab sul teha parima võimaliku mulje potentsiaalsele tööandjale.

1. Alusta tugeva sissejuhatusega

 • Haara tähelepanu. Alusta oma kaaskirja lühikese sissejuhatusega, mis köidab kohe lugeja tähelepanu. Selles osas peaksid mainima, millisele ametikohale sa kandideerid ja kuidas sa teada said selle tööpakkumise kohta.

2. Näita oma huvi ja entusiasmi

 • Miks see ametikoht? Selgita, miks sa oled huvitatud just sellest ametikohast ja ettevõttest. Näita, et oled teinud kodutööd ja et sul on tõeline huvi ja kirg antud võimaluse vastu.

3. Rõhuta, miks oled sobiv kandidaat

 • Sinu kvalifikatsioon. Too välja oma kõige tugevamad oskused ja kogemused, mis teevad sinust ideaalse kandidaadi just sellele töökohale. Ühenda oma oskused tööpakkumises nimetatud nõuetega, et näidata, kuidas sa saad anda panuse ettevõtte eesmärkide saavutamisse.

4. Too välja konkreetsed näited

 • Sinu saavutused. Anna konkreetsed näited oma varasematest kogemustest, mis demonstreerivad sinu oskusi ja saavutusi. Näita, kuidas sa oled lahendanud probleeme või saavutanud eesmärke, mis on relevantne kandideeritavale ametikohale.

5. Näita oma väärtust

 • Kuidas saad panustada? Rõhuta, kuidas saad lisada väärtust ettevõttele, tuues esile oma unikaalsed oskused või perspektiivid, mida sa saad tuua meeskonda.

6. Lõpeta tugevalt

 • Kokkuvõte ja kutse tegevusele. Lõpeta oma kaaskiri tugeva kokkuvõttega, mis kinnitab sinu huvi positsiooni vastu. Julgusta tööandjat sinuga ühendust võtma ja väljenda soovi kohtuda isiklikult, et arutada oma kandidatuuri detailsemalt.

7. Toimeta ja kontrolli

 • Vigade kontroll. Enne kaaskirja saatmist loe see hoolikalt läbi ja kontrolli grammatikat ning õigekirja. Võimalusel, palu kellegil teisel see üle vaadata.

Formaatimisnõuanded:

 • Professionaalsus. Kasuta ametlikku keelt ja järgi ärikirjade standardset vormingut.
 • Lühidus. Hoia oma kaaskiri lühike ja asjakohane, tavaliselt mitte pikem kui üks lehekülg.
 • Isikupära. Kuigi oluline on järgida ametlikku tooni, võid siiski näidata oma isikupära ja muuta oma kaaskiri unikaalseks.

Pidage meeles, et kaaskiri on võimalus rääkida lugu, mida sinu CV ei pruugi rääkida. See on sinu võimalus teha sügavam ühendus potentsiaalse tööandjaga, näidates oma motivatsiooni ja kuidas sa saad tuua lisaväärtust nende meeskonda.

Filtreeri sobivaid Eesti töökuulutusi SIIN .

Sul puudub veel tööotsija kasutajakonto. Registreeru SIIT .

Sul on juba tööotsija registreeritud, lisa siit CV .