Skip to main content
Blogi > Ametid

Amet: Jätkusuutlikkuse spetsialist

Amet: Jätkusuutlikkuse spetsialist

Jätkusuutlikkuse spetsialist (Sustainability specialist)

on ekspert, kes aitab ettevõtetel integreerida keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja majanduslikke jätkusuutlikkuse põhimõtteid oma tegevusse. Tema ülesanneteks on strateegilise planeerimise läbiviimine, jätkusuutlikkuse näitajate jälgimine ja aruandlus, sidusrühmadega suhtlemine, riskianalüüsi läbiviimine ning seadusandluse ja nõuetele vastavuse tagamine. Jätkusuutlikkuse spetsialisti eesmärk on aidata ettevõtetel saavutada tasakaal majandusliku edu, sotsiaalse heaolu ja keskkonnakaitse vahel.

Jätkusuutlikkuse spetsialisti tööülesanded hõlmavad järgmist:

  1. Strateegiline planeerimine: Jätkusuutlikkuse spetsialist aitab välja töötada ja rakendada ettevõtte jätkusuutlikkuse strateegiaid, eesmärke ja tegevuskavasid.

  2. Jälgimine ja aruandlus: Spetsialist jälgib ja analüüsib ettevõtte jätkusuutlikkuse näitajaid ning koostab aruandeid, et hinnata ettevõtte edusamme ja teha parandusmeetmeid.

  3. Sidusrühmade kaasamine: Jätkusuutlikkuse spetsialist suhtleb erinevate sidusrühmadega, sealhulgas töötajate, juhtkonna, tarnijate ja kogukonnaga, ning edendab teadlikkust ja dialoogi jätkusuutlikkuse teemadel.

  4. Keskkonnamõjude hindamine: Spetsialist viib läbi keskkonnamõjude hindamist, et tuvastada ettevõtte tegevuse keskkonnamõjud ning pakkuda välja meetmeid nende vähendamiseks ja ressursitõhususe parandamiseks.

  5. Jätkusuutlikkuse riskianalüüs: Spetsialist hindab ettevõtte jätkusuutlikkuse riske, sealhulgas kliimamuutuste mõjusid, tarneahela haavatavust ja seadusandlusega seotud riske ning arendab meetmeid nende riskide maandamiseks.

  6. Jätkusuutlikkusalane koolitus: Spetsialist korraldab koolitusi ja teavituskampaaniaid ettevõtte töötajatele, et suurendada teadlikkust jätkusuutlikkusest ning edendada säästlikke tööharjumusi ja parimaid tavasid.

Need on mõned peamised tööülesanded, mida jätkusuutlikkuse spetsialist võib täita, et aidata ettevõtetel saavutada jätkusuutlikkuse eesmärke ja parandada nende tegevuse mõju keskkonnale, sotsiaalsele heaolule ja majandusele.

Soovid õppida jätkusuutlikkuse spetsialistiks? Saad seda teha näiteks Tallinna Majanduskoolis või ka TalTechis (Jätkusuutlikkuse eksperdi programm).

Vaata hetkel vabu töökohti jätkusuutlikkuse spetsialisti ametikohale, klõpsa SIIN .