Skip to main content
Blogi > Ametid

Õmbleja, tase 4: Kompetentsusnõuded ja Kutsestandard

Õmblemine on ajatu käsitööoskus, mis on evolutsioneerunud tänapäevaseks kutseks. Õmblejad, eriti need, kes omavad õmbleja, tase 4 kutset, on olulised spetsialistid rõivatööstuses ja tekstiilitootmises. Selle artikli eesmärk on analüüsida õmbleja, tase 4 kutse kompetentsusnõudeid ja anda ülevaade sellest, mida see amet endast kujutab.

Õmbleja, tase 4 Kutsestandard

Õmbleja, tase 4 kutsestandard on ametlik dokument, mis määratleb töö ja tööga seotud oskused, teadmised ning hoiakud, mida on vaja edukaks õmbleja tööks. See standard kehtib alates 19. aprillist 2022 kuni 18. aprillini 2027. Kutsestandardi eelmine versioon on läbinud mitmeid täiendusi, et selgemalt kirjeldada töö ja tegevusnäitajaid ning ühtlustada erialast sõnavara rõivatööstuses.

Kutse kirjeldus

A.1 Töö kirjeldus:

Tase 4 õmbleja töötab rõiva- või tekstiilitootmise ettevõttes, kus tema töö tulemusena valmivad erineva keerukusastmega tootedetailid, tootesõlmed ning pool- ja valmistooted. Töö eeldab mitmekülgseid õmblusoperatsioone, kuumniisket vahetöötlust ja lõppviimistlust vastavalt tehnoloogilistele juhenditele ja tootenäidistele. Tööprotsessis peab õmbleja mõistma tootmisprotsessi olemust ja tema töölõigu tähtsust selles.

A.2 Tööosad:

Kutsestandard jaguneb mitmeks tööosaks, mis hõlmavad õmblusmasinate ja -seadmete käsitsemist, õmblusoperatsioonide tegemist, tootesõlmede õmblemist ja ühendamist, kuumniisket vahetöötlemist, lõppviimistlust ja kvaliteedikontrolli.

A.3 Kutsealane ettevalmistus

Tase 4 õmblejaks saab õppida kutseõppeasutuses või töökohal. See nõuab põhjalikku õpet materjaliõpetusest, õmblustehnoloogiast ja läbilõikeskeemide koostamisest. Samuti peab õmbleja tundma õmblusalast terminoloogiat, järgima organisatsiooni töökorraldusreegleid ja ohutusnõudeid ning kasutama ohutuid ja ergonoomilisi töövõtteid. Õmbleja peab hoidma oma töökoha korras ja suutma meeskonnas töötada.

Tulevikuoskused

Tulevikuoskused hõlmavad uute materjalide ja tehnoloogiate kasutamist ning õmblusmasinate ja -seadmete seadistamise oskuste täiendamist vastavalt vajadusele. Õmbleja, tase 4 peaks olema kursis tehnoloogiliste uuendustega ja valdama erialast eesti keelt tasemel A.2, välja arvatud rääkimine ja kirjutamine. Lisaks tuleb tal osata kasutada digiseadmeid algtasemel kasutaja tasemel, välja arvatud sisuloome, kommunikatsioon ja probleemide lahendamine.

Kohustuslikud kompetentsid

Kutsestandardis on ka kohustuslikud kompetentsid, mis hõlmavad õmblusmasinate ja -seadmete käsitsemist, õmblusoperatsioonide tegemist, tootesõlmede õmblemist ja ühendamist, kuumniisket vahetöötlemist, lõppviimistlust ja kvaliteedikontrolli.

Kokkuvõte

Õmbleja, tase 4 on oluline kutse rõiva- ja tekstiilitootmise valdkonnas. Selle ameti jaoks on vaja mitmesuguseid oskusi ja teadmisi, sealhulgas õmblusmasinate käsitsemist, õmblusoperatsioonide tegemist, kvaliteedikontrolli ja palju muud. Tase 4 õmblejad on professionaalid, kes mõistavad tootmisprotsessi olemust ja suudavad toota erineva keerukusastmega tooteid vastavalt tehnoloogilistele juhenditele ja standarditele.

Täpsemat teavet õmbleja, tase 4 kutsestandardi kohta leiate siit.

See artikkel pakub ülevaadet sellest, mida tähendab õmbleja, tase 4 kutse ning milliseid oskusi ja teadmisi selle töö jaoks vaja on. Selle kutsestandardi järgimine tagab, et õmblejad suudavad täita rõivatööstuse nõudmisi ja toota kvaliteetseid tooteid.

Oled õmbleja kes on avatud uutele tööalastele väljakutsetele? Lisa oma CV Kandideeri andmebaasi SIIT .

Oled tööandja ja pakud tööd õmblejatele? Asu kasutama Kandideeri värbamisplatvormi SIIT .

Õmblejate töökuulutused, millele saab hetkel kandideerida läbi Kandideeri värbamisplatvormi.