Skip to main content

STATISTIKA: Tööportaal Kandideeri.ee statistika

Tööportaal Kandideeri.ee statistika.

Meie statistika on avalik kõigile, vaata unikaalsete külastajate nädalapõhist statistikat Metrix.ee ja kuupõhist statistikat Similarweb.com -ist (allikas: Google Analytics). Külastused reaalajas on nähtavad avalehe paremal serval "Live Traffic Feed" kastis.

Vaata Kandideeri.ee statistika kohta ilmunud artikleid:

19.10.2019 Viimase 365 päeva statistika soo ja vanuse lõikes.

Kõik Kandideeri.ee koostööpartnerid näevad personaalset statistikat oma kasutajakontole sisse logides.

 

9.10.2019 Möödunud 7 päeval tegime sotsiaalmeediasse 4359 postitust, neid oli jälgimas 181121 inimest ja meie postitustel klõpsati 2457 korral.

2404 ettevõtet on teenusega hetkel liitunud.

Kandideeri.ee 9.10.2018 kuni 9.10.2019 (Google Analytics Audience Overview)

Alates novembrist 2016 on Kandideeri.ee -d külastanud 522444 Eesti tööealist inimest (10.10.19 kell 12:41), Google Analytics).

September 2019 Kandideeri.ee 27598 unikaalset kasutajat Eestist.

 

Septembris 2019 olid just need 20 vaba töökohta kandideerijate seas enim kandideeritud.

 

 

 

20 enimkandideeritud töökohta läbi aegade Kandideeri.ee -s 10.10.2019 kell 12:32 seisuga.