Skip to main content

Kandideeri.ee kogukonna reeglid.

1. Töökuulutuste ja töösoovide postitamise reeglid:

1.1 Postituste kvaliteet:

Kandideeri.ee kogukonna liikmed (nii tööandjad kui tööotsijad) peavad tagama, et nende postitused sotsiaalmeedia lehtedel ja gruppides oleksid kvaliteetsed ja informatiivsed. See hõlmab selget pealkirja, töökoha või töösoovi kirjeldust ning muud olulist teavet.

1.2 Kandideeri.ee lingi kohustus:

Kõik tööandjad, kes soovivad jagada töökuulutusi Kandideeri.ee sotsiaalmeedia lehtedel ja -gruppides, peavad lisama postitusele URL lingi, mis suunab sellele samale kuulutusele Kandideeri.ee veebilehel. Sama kehtib ka tööotsijatele, kes soovivad jagada oma töösoovi.

1.3 Kuulutuste vastavus tööotsijate andmebaasile:

Kandideeri.ee kogukonna liikmed peavad tagama, et nende jagatud töökuulutused ja töösoovid oleksid samal ajal kättesaadavad Kandideeri.ee tööotsijate andmebaasis. See tagab, et kogukonna liikmed saavad täielikult kasutada Kandideeri.ee teenuseid.

2. Kogukonna käitumisreeglid:

2.1 Austav suhtumine:

Kandideeri.ee kogukonna liikmed peavad alati suhtuma teistesse liikmetesse austavalt ja viisakalt. Ebasobiv käitumine, solvavad väljendused või rünnakud ei ole lubatud.

2.2 Teiste privaatsuse austamine:

Kogukonna liikmed peavad austama teiste privaatsust ja hoidma konfidentsiaalset teavet. Ärge jagage teise liikme isiklikku teavet ilma nende loata.

2.3 Teiste abistamine:

Kandideeri.ee kogukonna liikmed peaksid olema valmis teisi abistama, pakkuma nõuandeid ja jagama oma teadmisi seoses tööotsingu ja värbamisega.

3. Rikkumiste tagajärjed:

Kandideeri.ee jätab endale õiguse eemaldada postitusi või kogukonna liikmeid, kes rikuvad neid reegleid. Korduvad rikkumised võivad kaasa tuua kogukonnast väljaheitmise.

4. Reeglite uuendamine:

Kogukonna reegleid võib aeg-ajalt uuendada vastavalt kogukonna vajadustele ja muutuvatele oludele. Liikmed peaksid olema teadlikud reeglite uuendustest ja neid järgima.