Skip to main content
Blogi > Suvetöö - Летняя работа для школьников

Noorte suvised tööeelistused 2024: Uuringu tulemus.

Noorte suvised tööeelistused 2024: Uuringu tulemus.

Suvi pakub noortele ainulaadset võimalust sukelduda töömaailma, kasvatada iseseisvust ja teenida lisatulu. Hiljuti läbiviidud küsitlus, kus osales 218 noort vanuses keskmiselt 17.2 aastat, annab põhjaliku ülevaate nende tööeelistustest tulevaks suveks. Valdavalt naissoost (169 naissoost ja 49 meessoost vastajat) noorte hulgas tehtud küsitlus paljastab huvitavaid trende ja eelistusi suvise tööhõive osas Eestis.

Eelistatud Töövaldkonnad

Noorte seas populaarseimad valdkonnad, kus nad sooviksid suvel töötada, peegeldavad hooajaliste tööde traditsioonilist nõudlust ja pakuvad üllatusi:

  • Toitlustus (17.1%) ja turism ning majutus (15.3%) on esirinnas, mis rõhutab suvehooaja mõju nendele sektoritele. Eriti populaarseks osutuvad ametikohad nagu ettekandjad, vastuvõtutöötajad ja hommikusöögisaali abilised, kuna need pakuvad võimalust suhelda erinevate inimestega ja töötada paindliku graafiku alusel.
  • Ürituste korraldamine ja festivalid (16.3%) on samuti noorte seas hinnatud, ilmselt tänu võimalusele osaleda suvistes sündmustes ja festivalide melus.
  • Huvitavalt on kodu- ja lemmikloomahoid (13.1%) kerkinud oluliseks valdkonnaks, mis kajastab lemmikloomade omamise kasvu ja puhkusereisidele minevate perede vajadusi.

Lisaks leidub noorte seas huvi ka põllumajanduse, jaekaubanduse ja turunduse vastu, viidates laiale huvide spektrile ja soovile proovida erinevaid ametikohti.

"Muud" Vastused: Mitmekesisus Huvides ja Oskustes

Küsitluse "muud vastused" kategooria toob esile noorte mitmekesised huvid, mis ulatuvad tehnikast ja ehitusest kuni IT ja programmeerimiseni. See mitmekesisus ei üllata, arvestades noorte kasvavat tehnikahuvi ja digioskuste arengut.

Tööotsingu Platvormid:

Soovitus liituda platvormiga www.kandideeri.ee näitab, et noored otsivad aktiivselt töövõimalusi erinevatest allikatest. Platvormi unikaalsus seisneb selles, et see võimaldab tööandjatel postitada töökuulutusi tasuta, pakkudes noortele juurdepääsu tööpakkumistele, mida võib olla keeruline leida mujalt.

Kokkuvõttes

Küsitlus "Vasta, kui oled noor ja plaanid 2024. aasta suveks tööd otsida" valgustab noorte tööeelistusi ja kajastab laiemaid trende Eesti tööturul. See näitab, et noored on avatud mitmekülgsetele töövõimalustele, alates traditsioonilisest hooajatööst kuni spetsiifilisemate ametikohtadeni, mis võimaldavad neil arendada professionaalseid oskusi. Samuti tõstab see esile platvorme nagu www.kandideeri.ee kui olulisi vahendeid tööotsingul, p

akkudes noortele juurdepääsu ainulaadsetele töövõimalustele, mida mujalt ei pruugi leida.

Tööandjate jaoks annab uuring olulise sissevaate noorte tööeelistustesse, aidates neil kohandada oma värbamisstrateegiaid ja tööpakkumisi vastavalt noorte ootustele ja vajadustele. Eriti oluline on see suveperioodil, kui nõudlus ajutise ja hooajalise tööjõu järele kasvab.

Tööturule Sisenemise Väljakutsed ja Võimalused

Kuigi küsitluse tulemused kajastavad optimistlikku vaadet noorte tööturule sisenemisele, tõstatavad need ka küsimusi väljakutsete ja toetuse kohta, mida noored tööotsingu protsessis vajavad. Eriti tähtis on töökogemuse, professionaalsete oskuste ja võrgustiku arendamine noortele, kes soovivad tulevikus edukad olla.

Haridus ja Tööhõive: Töö ja Õpingute Ühildamine

Uuring rõhutab ka hariduse ja tööhõive vahelise seose tähtsust. Paljude noorte jaoks on suvine töö võimalus mitte ainult teenida lisaraha, vaid ka rakendada õpitud teadmisi praktikas, saada uusi oskusi ja laiendada oma professionaalset võrgustikku. See kogemus võib olla hindamatu, eriti neile, kes kaaluvad karjääri samas valdkonnas, kus nad suve jooksul töötasid.

Järeldused ja Edasised Sammud

Küsitluse "Vasta, kui oled noor ja plaanid 2024. aasta suveks tööd otsida" tulemused pakuvad väärtuslikku teavet noorte tööeelistuste ja -ootuste kohta Eestis. See teave on oluline mitte ainult tööandjatele, vaid ka haridusasutustele, poliitikakujundajatele ja noortega töötavatele organisatsioonidele, et toetada noorte edukat üleminekut koolist tööturule.

Edasised sammud võiksid hõlmata sihipärasemate programmide ja töötubade loomist noortele tööotsimisoskuste, karjääriplaneerimise ja professionaalsete oskuste arendamiseks. Samuti on oluline julgustada tööandjaid pakkuma rohkem praktikakohti ja tööõppe võimalusi, mis võivad noortele pakkuda väärtuslikke kogemusi ja suunamist nende karjääri algfaasis.

Lõppkokkuvõttes näitab küsitlus, et noored on motiveeritud ja valmis suveks tööd otsima, püüeldes mitte ainult majandusliku iseseisvuse poole, vaid ka soovides leida rahuldust pakkuvat ja arendavat tööd. See optimistlik pilt annab lootust nii noorte kui ka Eesti tööturu tuleviku jaoks.

Töökuulutusi lisama SIIT.

Töösoovi lisama SIIT .