Skip to main content
Blogi > Kandideeri.ee

Miks mõned tööandjad ei avalda töökuulutusi Kandideeri.ee -s? Vastused leiad siit.

Miks mõned tööandjad ei avalda töökuulutusi Kandideeri.ee -s? Vastused leiad siit.

Milleks ma peaksin avaldama töökuulutusi Kandideeri.ee -s, kui ma avaldan neid kümnes muus kohas?

Kas oskad põhjendada, miks ei ole mõtet töökuulutusi Kandideeri.ee -s avaldada?

Kandideeri.ee on tuntud ja usaldusväärne töökuulutuste platvorm, seega pole üldiselt põhjust mitte avaldada töökuulutusi nende lehel. Siiski võib mõnel harval juhul olla põhjuseid, miks tööandjal võib tekkida kaalutlus mitte kasutada Kandideeri.ee platvormi:

  1. Eesmärgipärane sihtimine: Kui tööandjal on selge sihtgrupp või spetsiifilised nõudmised töökoha täitmiseks, võib olla otstarbekas kasutada spetsialiseeritud tööportaale, mis suudavad jõuda konkreetselt sobivate kandidaatideni. (Samas Kandideeri.ee valikus on väga kitsa suunitlusega kategooriaid ja see võib toimida pikas perspektiivis).

  2. Kõrgemad kulud: Mõnel juhul võivad Kandideeri.ee hinnad võrreldes teiste platvormidega olla kõrgemad. Kui tööandjal on rangem eelarve, võib ta eelistada odavamaid võimalusi või alternatiivseid kanaleid töökuulutuste avaldamiseks. (Kandideeri.ee -s algavad töökuulutuste hinnad 3.99€, ei usu, et odavamaid kohti kuulutamiseks väga on)

  3. Piiratud geograafiline ulatus: Kui tööandjal on vajadus tööjõu järele piiratud geograafilisel alal, võib olla mõistlik kasutada pigem kohalikke või piirkondlikke tööportaale, mis on keskendunud konkreetsele piirkonnale. (Kandideeri.ee on tõesti enimlevinud Tallinnas ja Harjumaal, see võib olla õige, kuid siiski. Kandideeri.ee toimib Google Maps põhiselt ehk Google pakub tööd otsija asukoha lähedalt ka kui Kandideeri.ee -s avaldatud kuulutusel on täpne Google Maps aadress lisatud, siis see võib toimida nii, et otsija suunatakse Kandideeri.ee -s olevale sobivale kuulutusele ehk ta ei pea isegi Kandideeri.ee -st otse otsima)

Kokkuvõtlikult öeldes, kuigi Kandideeri.ee on laialdaselt kasutatav töökuulutuste platvorm, võib tööandjal olla konkreetsete vajaduste põhjal põhjuseid, miks ta otsustab mitte seda platvormi kasutada ja eelistab muid töökuulutuste avaldamise võimalusi.

Aga miks mitte, kui kaotada pole midagi? Vastus võib peituda siin