Skip to main content
Blogi > Värbamine

Mida peaks alustav ettevõte värbamisel silmas pidama?

Õigete inimeste leidmine on alustava ettevõtte jaoks ülioluline. Organisatsiooni suurim vara on tema inimesed ja värbamisvead lähevad kalliks maksma. Kuidas teha õigeid valikuid ja vältida valesid otsuseid?

Mitmetel ettevõtjatel on suurepärane kõhutunne, mis aitab valida meeskonda õigeid inimesi. Ainult sellele siiski panustada ei maksa, sest kehvad valikud annavad tagasilööke mitmel rindel. Pangem paika panna ametlik värbamisprotsess, sest panustades aega ja tööd õigete inimeste leidmisse, suureneb võimalus palgata parimaid tegijaid ning vältida kulukaid ja valusaid vigu. CV-online'i meeskond toob teieni 5 olulist tegurit, mida peaks kindlasti värbamisel silmas pidama.

1. Mõelge, milliste väärtustega inimesed teie ettevõttesse sobivad

Kõige pühendunumate ja lojaalsemate töötajate palkamiseks on oluline, et nende mõtteviis ja väärtused ühtiksid organisatsiooni omadega. Mis on teie ettevõtte missioon ja väärtused? Millised töötajad teile kõige paremini sobituks? Need küsimused tasub enda jaoks selgeks mõelda, kirja panna ja valikute tegemisel meeles pidada.

2. Kaardistage, millised oskused on meeskonnas vajalikud

Vaadake üle, millised tööd on vaja ära teha, ja jagage need ametikohtadeks. Võtke arvesse, et võtmetegevused võiks olla jaotatud mitme inimese vahel, sest paratamatult võetakse puhkusi, tuleb ette haigestumisi ja lahkumisi jne. Koostage ettevõtte iga ametikoha jaoks ametijuhend, mis kajastab tehtavaid töid ning selleks vajalikke kogemusi ja oskuste taset.

Ametijuhend on praktiline töövahend, sest selle põhjal saab koostada tööpakkumise ning seda saab kasutada ka memona, et rääkida ettevõtte vajadustest ja ootustest intervjuude käigus.

3. Uurige olukorda – kas vajalikud inimesed on turul saadaval?

Hea mõte on teha enne värbamisprotsessi käivitamist väike turu-uuring, et aru saada, kui keeruline on vajalikke inimesi leida. Kui otsite töötajaid, kelle järele on turul suur nõudlus – täna on nendeks näiteks tarkvaraarendajad, aga ka mõned muud spetsialistid – siis oleks mõistlik kasutada värbamisteenuseid. Professionaalide kaasabil panete aega säästvalt kokku kvaliteetse ja toimiva meeskonna ning saate keskenduda oma põhieesmärkidele.

4. Valmistage ette värbamisprotsess, mis näeks CV-st kaugemale

Värbamisotsus peaks põhinema kindlatel objektiivsetel teguritel, mille olete eelnevalt kehtestanud. Valiku tegemiseks on mitmeid võimalusi, mida kasutada üksikult või kombineerides. Looge tulemuskaart, mis aitab kandidaate oluliste kriteeriumite alusel hinnata ja võrrelda.

Intervjuudele kaasake mitmeid kolleege, et saada tasakaalustatum pilt. CV ettelugemise asemel laske kandidaadil kirjeldada oma varasemat väljakutsetega toimetulemist. 

Kandidaatidelt võiks paluda ülesande täitmist, mis nõuab oskusi, mille jaoks inimene tööle võetakse. CV-s on vaid pool tõde – lisaks sellele uurige kandidaatide huvide, ambitsioonide ja väärtuste kohta. Lõppvalikusse jõudnute puhul võtke kindlasti aega, et suhelda nende soovitajate või teiste inimestega, kellega nad on varem koostööd teinud.

5.  Inimene pole masin – andke uuele töötajale võimalus mõnusaks sisseelamiseks

Valmistage ette sisseelamisprogramm, mis koosneb koolitustest, tööks vajaliku dokumentatsiooni ülevaatest, tööülesannete ja töövõtete põhjalikust selgitamisest ja töövahendite üleandmisest. Andke lisandunud töötajale mentor, kes aitaks uuel inimesel tema esimestel päevadel oma töö, kolleegide ja organisatsiooni väärtusruumiga kohaneda. Hea algus väldib töötaja lahkumist katseajal.

Alustava ettevõtte puhul on head töötajad ja sujuv start määrava tähtsusega, neile tuleb pühendada suur hulk oma ajast ja tähelepanust. Tark juht teab, millal on mõistlik professionaalide töö sisse osta.

Allikas: tooelublogi.ee