Skip to main content
Tagasi

Keskkond & Partnerid OÜ

Vasara 50, Tartu, Estland

Keskkond & Partnerid OÜ on 2004. aastal loodud ettevõte, mille peamiseks tegevusalaks oli reovee kompaktpuhastite maaletoomine ja müük. 2005. aastal lisandus torustike ja reoveepuhastite projekteerimine. Tänaseks moodustavadki keskkonnakaitseline projekteerimine ning reo- ja sademeveekäitlusega seonduv meie ettevõtte olulisima tegevusvaldkonna.

Keskkond & Partnerid OÜ omab kõrgelt kvalifitseeritud ja kompetentseid keskkonnaeksperte ning projekteerijaid-projektijuhte, keda kaasatakse vaatlejatena ka reaalsesse ehitusprotsessi. Seeläbi omandatakse lisaks projekteerimisalastele teadmistele ka praktilised tõed valmivast rajatisest ning selle tulemusena saab tekkiva positiivse sünergia suunata juba tulevastesse projektidesse, panustades seeläbi jätkusuutliku ühiskonna arengusse.

Keskkond & Partnerid OÜ teeb huviga koostööd projektides, mis vajavad keerukaid insener-tehnilisi lahendusi ning nõuavad tõsist peamurdmist parima lahenduse leidmiseks.
Usaldusväärsete koostööpartneritega moodustame meeskonna, kes suudab tellijale pakkuda täisteenust alates ehitise kavandamisest kuni selle hoolduseni välja.