Skip to main content

(Võtme)sõnaotsing tööd otsides.

(Võtme)sõnaotsing. Töö otsing võtmesõnu kasutades.

Võtmesõnaotsing Kandideeri.ee tööportaalis. Töö otsing kasutades võtmesõna.

Võtmesõnaotsingut Kandideeri.ee portaalis on mugav kasutada.

Võtmesõnad (ingl k keywords) on teie enda poolt valitud sõnad, mida te otsingul kasutate. Need võivad esineda andmebaasi kirjes erinevatel väljadel – pealkirjas, autorite hulgas, märksõnade hulgas ning täistekstandmebaaside puhul ka tekstides. Sõnaotsing on kõige laiem otsinguviis ning sarnaneb Google'i otsinguga.

Töö otsing võtmesõnu kasutades. Tööotsing võtmesõnade kaudu. Otsi tööd, kasutades võtmesõna.

Võtmesõnaotsingut Kandideeri.ee portaalis kasutatakse ühe tihemini, kuna see aitab kõige kiiremini leida sobivaid vasteid tööotsingul ning personaliotsingul, sest andmebaas ja portaali maht kasvavad iga aastaga.