Skip to main content

Tööandjatele mõeldud tööriistad

Töökuulutuste avaldamine:

  • Tööandjad saavad luua ja avaldada tööpakkumisi.
  • Valik eelistatud taotluste vastuvõtmise viisiks, kas e-posti teel või suunates taotlejad kindlale veebilehele taotluse täitmiseks.

Firma profiilileht:

  • Tööandjad saavad luua bränditud firma profiililehe, kus on firma logo, info, veebilehe lingid, pildid, videod ja kõik aktiivsed tööpakkumised. See aitab ligi meelitada rohkem taotlejaid.

Tööandja juhtpaneel:

  • Tööandjatele pakutakse vajalikke tööriistu postitatud tööde haldamiseks, taotluste vaatamiseks, veebianalüütika jälgimiseks ja profiili seadete haldamiseks juhtpaneelil.

Firma kasutajad (alamkontod):

  • Tööandjad saavad kutsuda oma meeskonnaliikmeid, et nad saaksid vaadata ja postitada tööpakkumisi samasse ettevõtte kontosse.

Kandidaatide otsimine profiilide ja CV-de järgi:

  • Meie nutikas märksõna otsingusüsteem skaneerib hoolikalt iga kandidaadi profiili ja iga kuulutust, et leida õiged märksõnad, võimaldades tööandjatel alati leida parimaid kandidaate.

Taotlejate jälgimine:

  • Meie "kanbani" stiilis tahvel lihtsustab taotluste kategoriseerimist vastavalt värbamise olekule. See tööriist toob esile kandidaadi teabe, võimaldab ühendust võtta taotlejatega ning lisada märkmeid iga taotluse kohta.

CV hoiatused:

  • Tööandjad saavad tellida CV hoiatusi ja saada igapäevaseid, nädalaseid või kuulisi e-kirju uute tööotsijate profiilidega, mis vastavad nende otsingukriteeriumidele.

Kokkuvõtvalt, tööandjatele pakutavad tööriistad hõlmavad võimalust luua ja avaldada tööpakkumisi, brändida ettevõtet profiililehel, hallata tööpakkumisi ja taotlusi juhtpaneelil, kaasata meeskonnaliikmeid kontole, kasutada märksõnade otsingut kandidaatide leidmiseks, jälgida taotluste olekut kanbani-tahvli abil ning tellida CV hoiatusi uute sobivate kandidaatide kohta. Need tööriistad aitavad tõhusalt haldada värbamisprotsessi ja leida parimaid kandidaate.

 

Asua kohe kasutama, registreeru SIIT .

Vali sobiv kasutamise viis SIIT .