Skip to main content

Tööportaalid Tööportaal Kandideeri

TÖÖPORTAALID - tööportaal Kandideeri.

Google otsingus märksõnaks "tööportaalid" pannes jõuate kindlasti varem või hiljem tööportaalini Kandideeri.ee. Tööportaalil Kandideeri on avalik statistika. Kandideeri alustas 2010, esialgu sotsiaalmeedias FB Lookingforajob nime all.

Täna on tööportaal Kandideeri teada juab ca 200 000 (650 000-st) Eesti tööealisele elanikult. Tööportaalil oli mais 2018 juba ca 60 000 aktiivset kasutajat.

Kui otsid märksõnaga "TÖÖPORTAALID" siis leia tööportaal Kandideeri.ee.