Skip to main content

Tööpakkumised ootavad Kandideeri.ee -s.

Tööpakkumised Kandideeri.ee -s.

Tööpakkumised ootavad kandideerima ja iga päev avaldavad tööandjad Kandideeri.ee -s üha uusi ja uusi värkeid tööpakkumisi.

Tööportaalil Kandideeri.ee on üle 100 000 liitunud jälgija sotsiaalmeedias. See on 4-5 korda rohkem, kui on liitunud jälgijaid sotsiaalmeedias cv onlinel ja cv keskusel. Aitame tööandjail 24 kordselt säästa personaliotsingul.

Soovitame alati avaldada algul tööpakkumised www.kandideeri.ee -s, sest kui saate koha täidetud, olete säästnud ettevõtte raha 30 kordselt. Sel nädalal on Kandideeri ee teenused 30 korda madalama hinnaga, kui cv online teenused.

Kandideeri ee Hinnakiri muutub igal nädalal.

Kandideeri ee -s muudame igal nädalal teenuste hindu. Aluseks oleme võtnud cv online teenused ja hinnakirja ning võrdleme igal nädalal cv online unikaalsete Eesti külastuste arvu Kandideeri ee unikaalsete Eesti küalstuste arvuga. Näiteks: kui eelmisel nädalal oli cv onlinel 24 korda rohkem unikaalseid külastusi, kui Kandideeri ee -l,siis sel nädalal on Kandideeri ee hinnad 24 korda madalamad.