Skip to main content
Blogi > Koolitused

Toitlustuskorralduse akadeemia - MIKROKVALIFIKATSIOON 07.02.2022—24.05.2022

Toitlustuskorralduse akadeemia - MIKROKVALIFIKATSIOON 07.02.2022—24.05.2022

TOITLUSTUSKORRALDUSE AKADEEMIA 07.02.2022—24.05.2022

MIKROKVALIFIKATSIOON

 
Hei! 2022 Toitlustuskorralduse Akadeemia annab Sulle, lisaks toitlusalastele teadmistele veel Mikrokvalifikatsiooni!
🍴 Loe täpsemalt
 

Eesmärk:

Kursus annab osalejatele põhjaliku ülevaate, kuidas edukalt ja kasumlikult juhtida olemasolevat toitlustusettevõtet või luua uut.
Kursus aitab mõista ettevõtet - organisatsiooni kui tervikut.
Kuidas me saame eristuda?
Kuidas disainida oma toodet ja juhtida kliendi teekonda?
Kuidas saavutada restoranis saavutada ühtsus?
Kuidas meil oleks meeskonnana huvitav koos toimida?
Kuidas olla kasumlikud?

Sihtgrupp:

Kursus on suunatud eeskätt toitlustuses töötavatele inimestele, restoranijuhtidele ja omanikele, toitlustusjuhtidele, sommeljeed, vahetuse vanematele ja peakokkadele. Kui vajad värskendust oma igapäevastele erialastele mõtetele, siis Sind me just ootame toitlustuskorralduse koolitusele.

Teemad:

Plokk 1
RESTORANIDE JUHTIMISE ÜLEVAADE - 12 ak/h
- Ettevõtlus toitlustuses
- Toitlustusettevõtte tüübid ja äriideed
- Toitlustusettevõtte töö strateegiline planeerimine
- Struktuurne ja fokusseeritud juhtimine
- Lean Management 1 - ettevõttes toimuvate protsesside efektiivne kulusäästlik juhtimine

Plokk 2
TOITLUSTUSETTEVÕTTE FINANTSJUHTIMINE JA FINANTSANDMETE KASUTAMINE JUHTIMISOTSUSTE TEGEMISEL 12 ak/h
- Toitlustusettevõtte finantsid
- Toitlustusettevõtte tulude ja kulude jagunemine ning juhtimine
- Eelarve ja selle praktiline koostamine tunnis loodava näite põhjal
- Palgaarvestuse põhimõtted

Plokk 3
TOITLUSTUSETTEVÕTETE TÖÖKORRALDUS 12 ak/h
- Köögi- ja saalitöökorralduse alused
Töökorralduse põhimõtted ning ruumide planeerimine saalis ja köögis
Toiduseadus, ristsaastumine
Igapäevatöö juhtimine, planeerimine ja töökorraldus teenindus- tootmisruumides
- Toitlustusteeninduse alused
Klienditeekonna kujundamine
Kliendikeskne teenindus

Plokk 4
TOODETE JA TEENUSTE KALKULATSIOONID JA HINNAKUJUNDUS - 12 ak/h
- Retseptiga ja retseptita kaubakulu juhtimine
- Kalkuleerimise alused - retseptide praktiline koostamine
- Oma - ja müügihinnakujundus
- Menüüde struktuur ja ülesehitus
- Erinevate ürituste (pulmad, sünnipäevad jt peod) efektiivsete hinnapakkumiste koostamine ja pidude ülesehitus.

Plokk 5
TURUNDUSE OLEMUS. ETTEVÕTTE TURUNDUS. SOTSIAALMEEDIA - 12 ak/h
- Turunduse mõiste ja olemus
- Restorani juhtimine läbi turunduse
- Kliendiporfiili loomine
- Turunduse planeerimine ja turunduskanalid
- Turundusplaani koostamise alused
- Toode/teenus ja hind
- Sotsiaalmeedia, uuemad trendid

Plokk 6
ETIKETT, PROTOKOLL, KOKKULEPPED, REEGLID JA STANDARDID TOITLUSTUSETTEVÕTTES- 6 ak/h
- Rahvustevahelised erinevused
- Protokoll, tseremoonia ja etikett
- Suhtekorraldus, ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine

Plokk 7
TOITLUSTUSETTEVÕTTE SISETOIMINGUD - IGAPÄEVASED TÖÖPROTSESSID JA NENDE EFEKTIIVNE JUHTIMINE
KAUPADE LIIKUMINE, LAOARVESTUS JA INVENTUURID. - 12 ak/h
- Ostutegevus ja selle mõju (sh lepingud)
- Laoarvestuse põhimõtted
- Kaupade liikumise kord
- Inventuuride tähtsus ja läbiviimise kord
- Lean Management 2 – praktiline õppus

Plokk 8
TULEMUSLIKU PERSONALIPOLIITIKA VÄLJAARENDAMINE -12 ak/h
- Personali juhtimine
- Personali planeerimine
- Personali värbamine ja värbamisprotsessi läbiviimine
- Personali valik, CV ja tööintervjuude läbiviimine
- Uute töötajate sisseelamisprogramm ja liitmine meeskonnaga
- Ametijuhendid
- Tööaja juhtimine, selle kontroll ja töögraafikud
- Töölepingud
- Generatsioonidevahelised erinevused?

Plokk 9
VEINIÕPETUS - TEOORIAS JA PRAKTIKAS - 12 ak/h
- Veiniõpetuse algteadmised: terroir, viinamarjad, veini valmistamine jne
- Veinikaart, veinide rotatsioon laos, veinide praktiline käsitlemine teeninduses.

NB! Kursuse jooksul teevad osalejad iseseisvaid harjutusi ja kodutöid. Kodutööde raames tutvutakse erinevate toitlustusettevõtetega. Analüüsitakse ja vahetatakse mõtteid erinevate klienditeekondade kujunduse ja muude ettevõttes toimuvate protsesside üle. Tutvutakse toitlustusmaastikul toimuvaga nii kodu- kui välismaal. Toimuvad esitlused ja arutelud hetkel aktuaalsete ühiskondlike teemade üle.. Kursusele annab erilise väärtuse sünergia, mis õppetöö käigus tekib nii kursusekaaslaste kui ka õppejõudude vahel. Osalejad jagavad oma teadmisi ja kogemusi, mis aitavad paremini mõista valdkonna arenguid ja muutuste protsesse.

Kursustel esinevad külalislektorid:
Inga Paenurm, peakokk
Keiu Kaitsa, värbamine
Kristi Kald, broneeringud
Jari Kukkonen, Lean
Aigar Lusti, turundus
Kristjan Markii, sommeljee

Korraldajad jätavad endale õiguse teha muudatusi ajakavas ja loengute järjestuses.

Õpiväljund:

Kursuse läbinu:
- teab ja tunneb toitlustusettevõttes tehtavaid tegevusi ning töökorraldust;
- oskab korraldada toitlustusettevõtte tööd;
- oskab analüüsida finantse, tulusid ja kulusid ning on võimeline vastu võtma kasumlikke otsuseid;
- on võimeline üles ehitama ettevõtte struktuuri ja teab kui palju ja milliste oskustega inimesi on vaja antud ettevõttesse;
- tunneb palgaarvestuse põhimõtteid;
- suudab planeerida ja läbi viia tulemusliku värbamise;
- oskab planeerida ja juhtida nii saali kui köögi töökorraldust;
- teab turunduse põhialuseid ja oskab suunata ettevõtte turundust, kasutades selleks erinevaid turunduskanaleid sh sotsiaalmeediat;
- omab teadmisi protokollist ja etiketist;
- oskab läbi viia erinevaid üritusi;
- oskab esitada hinnapakkumisi, teha omahinna- ja müügihinna kalkulatsioone;
- oskab koostada ürituste eelarveid;
- tunneb menüüde ülesehitust ja omab esmaseid teadmisi veinidest;
- omab ülevaadet lepingutest, laomajandusest ja inventuuridest;
- teab peamisi valdkonda puudutavaid seadusi.

Keel:

eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 102 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 54/54 akadeemilist õppetundi

EAP:

6

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Ritta Roosaar (EMBA) on toitlustusala professionaal, kelle käe all on välja kasvanud terve põlvkond tunnustatud spetsialiste. Ritta on olnud mitmete restoranide sünni,käivitamise, arendamise ja juhtimise juures, näiteks restoran Balthasar Tallinnas ja trahter Postipoiss Pärnus.Ta on olnud Hedon Spa&Hotel toitlustusjuht ja restorani Farm ning kohviku Komeet tegevjuht. Ta on EBA ja ning ESA asutaja- ja tegevliige, Kutsekoja Teeninduse kutsenõukogu liige, EHRL kutsestandardite väljatöötaja ja kutseeksamite vastuvõtja. Haaga-Helia Hospitality Competence Center in Estonia - EBS coach. Ta on TalTechi, TKHK, EEK Mainor lektor, EKKA Kutseõppe kvaliteedi hindamiskomisjonide liige, HTM täienduskoolituse RKT õppekavade hindaja. Ta on omandanud Erickson Solution Focused Coach Certificate The Art&Sience of Coaching 2021 ja töötab coachina. Tal on täiskasvanute koolitaja 7.kutsetase.

Kontakt:

Maarja Tosso, 6203943, [email protected]

Hind:

2083.33 € + KM/osaleja

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5

Ajakava:

07.02.2022


10:00 - 15:15

RESTORANIDE JUHTIMISE ÜLEVAADE


08.02.2022


10:00 - 15:15

RESTORANIDE JUHTIMISE ÜLEVAADE


21.02.2022


10:00 - 15:15

TOITLUSTUSETTEVÕTTE FINANTSJUHTIMINE JA FINANTSANDMETE KASUTAMINE JUHTIMISOTSUSTE TEGEMISEL


22.02.2022


10:00 - 15:15

TOITLUSTUSETTEVÕTTE FINANTSJUHTIMINE JA FINANTSANDMETE KASUTAMINE JUHTIMISOTSUSTE TEGEMISEL


07.03.2022


10:00 - 15:15

TOITLUSTUSETTEVÕTETE TÖÖKORRALDUS


08.03.2022


10:00 - 15:15

TOITLUSTUSETTEVÕTETE TÖÖKORRALDUS


21.03.2022


10:00 - 15:15

TOODETE JA TEENUSTE KALKULATSIOONID JA HINNAKUJUNDUS


22.03.2022


10:00 - 15:15

TOODETE JA TEENUSTE KALKULATSIOONID JA HINNAKUJUNDUS


04.04.2022


10:00 - 15:15

TURUNDUSE OLEMUS. ETTEVÕTTE TURUNDUS. SOTSIAALMEEDIA


05.04.2022


10:00 - 15:15

TURUNDUSE OLEMUS. ETTEVÕTTE TURUNDUS. SOTSIAALMEEDIA


06.04.2022


10:00 - 15:15

ETIKETT, PROTOKOLL, KOKKULEPPED, REEGLID JA STANDARDID TOITLUSTUSETTEVÕTTES


18.04.2022


10:00 - 15:15

TOITLUSTUSETTEVÕTTE SISETOIMINGUD - IGAPÄEVASED TÖÖPROTSESSID JA NENDE EFEKTIIVNE JUHTIMINE KAUPADE LIIKUMINE, LAOARVESTUS JA INVENTUURID.


19.04.2022


10:00 - 15:15

TOITLUSTUSETTEVÕTTE SISETOIMINGUD - IGAPÄEVASED TÖÖPROTSESSID JA NENDE EFEKTIIVNE JUHTIMINE KAUPADE LIIKUMINE, LAOARVESTUS JA INVENTUURID.


09.05.2022


10:00 - 15:15

TULEMUSLIKU PERSONALIPOLIITIKA VÄLJAARENDAMINE


10.05.2022


10:00 - 15:15

TULEMUSLIKU PERSONALIPOLIITIKA VÄLJAARENDAMINE


23.05.2022


10:00 - 15:15

VEINIÕPETUS - TEOORIAS JA PRAKTIKAS


24.05.2022


10:00 - 15:15

VEINIÕPETUS - TEOORIAS JA PRAKTIKAS