Skip to main content

Algus. Kandideeri saamislugu

ALGUS

Kandideeri tööportaali ALGUS, saamislugu

Kandideeri EE algus, saamise lugu

Kandideeri.ee (Kandideeri EE) on kõige laiema sotsmeediaulatusega Eestimaine tööportaal (üle 280 erineva sotsmeedialehe- ja grupi), mis kasvas välja 28.augustil 2010 sotsmeediasse (Facebook) lisatud lehest FB Lookingforajob. Lehe facebooki avas Jaanus Sõrmus, kes oli sel ajal ka ise tööd otsimas.

Jaanus Sõrmus: "Nägin kui kiiresti Facebook kasvas ning kui aktiivsed olid selle kasutajad. Imestasin, et seal polnud veel kohta, kus kasutajad saaksid vahetada omavahel infot võimalike vabade töökohtade kohta, et tööotsijad teaksid siis sinna end pakkuda. Sellest ajendatuna avasingi lehe FB Lookingforajob. See hakkas kiiresti kasvama."

Kandideeri teenust iseloomustavad sõnad: värbamine, personali värbamine, personaliotsing, töökuulutused, tööpakkumised, töökuulutuste jagamisteenus, töökuulutuste reklaamiteenus, tööandja turundus, tööportaaid.

Tegemist oli Eestis esimese lehega, mille kaudu hakati sotsmeedias levitama teavet ettevõtete vabade töökohtade ja tööotsijate töösoovide kohta. Algselt oli tegemist foorumiga sotsvõrgustikus Facebook. Kuna tööotsijaid oli peale majanduskriisi palju, siis hakkas foorum kiiresti kasvama. Facebook ei olnud sel ajal veel Eesti ettevõtjate poolt eriti tuntud ja kes teadsid, ei suhtunud sellesse eriti tõsiselt.

Kui Facebook sulges foorumi sellisel kujul nagu see oli, siis tuli leida lehele muu lahendus, et tööotsijad ja tööandjad üksteist leiaksid. Eestis oli siis juba kaks toimivat tööportaali. Need tööportaalid ei kasutanud sotsmeediat ja alustasid sellega alles paar aastat hiljem. Samuti olid need portaalid tööturul monopoolses seisus ja said seetõttu küsida tööandjailt üsna "krõbedat hinda".

Kuna sotsmeedias levis info ülikiirelt, siis Kandideeri.ee loomise eesmärgiks sai pakkuda tööandjaile soodsama hinnaga teenust ning aidata vabad töökohad samas ka kiiremini täita. Ärimudel pidi toimima kooskasvamise ja -jagamise põhimõttel. Portaali kulud jagatakse kõigi kasutajate vahel. Mida rohkem on kasutajaid, seda madalama hinnaga saab teenust pakkuda ning seda rohkem saab portaalile ka reklaami osta. Et pakkuda madalama hinnaga ja samas parema toimivusega teenust tööandjaile, selleks tuli luua sotsvõrgustikus võimalikult lai Kandideeri EE enda võrgustik.

Täna (08.05.2020) on Kandideeri EE hallata üle 280 erineva sotsmeedialehe ja -grupi. Algusest kuni tänaseni on Kandideeri EE teenindanud ca 4048 tööandjat.

Täna (17.09.2020) on Kandideeri EE hallata ca 290 erinevat sotsmeedialehte ja - gruppi. Algusest kuni tänaseni on Kandideeri EE teenindanud ca 6025 tööandjat.

Alates novembrist 2016 on saadaval Kandideeri EE Google Analytics ja sealt selgub, et sellest hetkest kuni tänaseni (08.05.2020) on lehte külastanud Eesti erinevatelt IP aadressidelt 634878 inimest ja kuni tänaseni (17.09.2020) on lehte külastatud 7158087 -lt erinevalt Eesti IP aadressilt. Tööealisi elanikke on Eestis aga ca 730000-750000.

Meie unikaalses kontaktvõrgustikus on hetkel (17.09.2020) 216388 erineva valdkonna esindajat ja iga päev lisandub 100 kuni 300 uut.

#värbamine #värbamisteenus #recruitment #tööpakkumised #personaliotsing

28.augustil 2020 sai Kandideeri 10 aastaseks ja valiti sama aasta Juulis TOP500 maailma parima tööportaali hulka.